Jezus' criteria van echte vroomheid

 

 

Beste vrienden,

Vroeger zou dat zeker niet hebben gekund, want toen waren er nog duidelijke regels. Toen deed men nog moeite om echt vroom te zijn, men was niet zo onverschillig en lauw zoals dat nu op religieus gebied schering en inslag is. Dat is wat de enen zeggen.

En anderen menen, dat zelfs vandaag nog alles veel te streng, te juridisch, te pedant en te geritualiseerd zou zijn. Jezus zou dat volgens hen heel anders aanpakken!  

En wie heeft er nu gelijk? Hoe ziet ze er dan uit, die echte vroomheid, de redelijke navolging van Jezus en de ware religiositeit? Hoe kunnen we haar herkennen? Aan welke criteria moeten we ons houden? Wat is juist en waar, en wat niet?

Wij staan vandaag voor dezelfde vragen als de mensen in Jezus tijd. Toen waren er ook veel die op de voorgrond traden, beweerden dat ze de juiste richting kenden, en wilden dat men hen volgde. Maar wie kon je vertrouwen, Wie had er gelijk? En welke waren gewoon bedriegers en volksverleiders?

Ook Johannes de Doper pijnigde zijn hersens blijkbaar met dergelijke gedachten. Niet voor niets stuurde hij, zelfs vanuit de gevangenis, zijn leerlingen naar Jezus om hem te vragen: “Zijt Gij degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?”

De echte herkennen, weten wie de ware Messias is, erkennen welke weg ge zoudt kunnen gaan en welke de verkeerde was, dat allemaal was niet zo eenvoudig. Daarom bezorgt Jezus Johannes een hele catalogus met criteria. Hij herinnert hem aan oude Bijbelse beloften. Want zo had God het toch aan zijn volk meegedeeld: De Messias die zal komen, is iemand die de blinden het licht van hun ogen teruggeeft, die lammen terug laat gaan en die aan de armen de goede boodschap verkondigt.

De ware Messias is diegene, die mensen helpt te leven, die het leven van al diegenen die door het leven hard werden aangepakt lichter maakt, en die aan de kant staat van diegenen die door vermeend sterkeren aan de rand worden gedrukt. Daaraan zult ge Hem herkennen!

En daaraan kunt ge ook vandaag nog herkennen wat er in de zin van die Messias is, wat ware navolging van Christus beduidt, beseffen wanneer ge aan de kant van die Messias staat, herkennen wat echte religiositeit en echte vroomheid is, en wat niet.

Godsdienstbeleving in Jezus’ zin helpt ons te leven. Vroomheid in Jezus’ spoor maakt het leven voor ons gemakkelijker. En alle opgedrongen vroomheid die mensen ziek maakt, die hen onderwerpt aan angsten en dwang, zal zich daarom ook nooit op Jezus kunnen beroepen.

Alle religiositeit die ten dienste wil staan van die God die barmhartigheid wil en geen offers, moet de mens in het middelpunt stellen, moet voor gerechtigheid opkomen en, wanneer het om mensen gaat, zelfs de sabbat (ritus en formalisme) achteraan zetten. Religiositeit in de zin van de Messias Jezus bevrijdt, maakt blij en helpt te leven. Alles wat anders is zou niet in zijn zin zijn en alles wat niet in zijn zin is kan moeilijk juist zijn!   Amen