Mat 16,21-27 de kerk opbouwen

Mat 16 v21-27 de kerk opbouwen 22 zondag door het jaar A

God belooft ons zijn kerk te bouwen. Hij zal de kerk opbouwen met al de mensen over de wereld, dit wil dus zeggen met iedereen, boven alle ras en stand.

 Hij zal het doen door Zijn kruisdood en de dood van zijn mensen. Toen Petrus zei ‘Dat zal u zeker niet gebeuren!’ antwoord Jezus  : ‘Ga terug, achter mij, Ge zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’Zelfs al gaat het hier over de goede bedoelingen van Petrus, het is niet juist zegt Jezus, hop terug achter mij en geef mij geen verkeerde raad.

Jezus laat hier dus duidelijk zien dat het ook voor hem niet vanzelfsprekend is om te doen wat God verlangt en dat zelfs zijn devote leerling  hem op ander gedachten kan brengen, de gedachte om toch niet door de hel van het martelen en de kruisdood te gaan.
     [24] Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

 Daarom wil Jezus dat wij verzaken aan invloeden die ons weghouden van wat God wil voor ons leven.

God belooft omzijn kerk te bouwen Peter was de vertegenwoordiger,  en niemand zal deze autoriteit kunnen vernietigen. Het gaat hier niet over de persoon van Petrus, maar over Gods kerk, Gods kerk zal nooit vernietigd worden. Petrus wordt gekozen als eerste autoriteit.

Jezus zegt ,ik ga dit doen , ik ga een kerk bouwen, dit wil niet zeggen gebouwen of missionarissen.  Het gaat hier over ons geloof en vertrouwen in Jezus.  Jezus  gebruikt ons allen om zijn kerk te zijn , maar het is Jezus die de taak volbrengt door zijn kruisdood.

Alle autoriteit is Mij gegeven zegt Jezus, ga en maak apostelen , bij mij ben je veilig ik heb autoriteit over alles.

Jezus is de koning. Maar zijn wegen zijn ondoorgrondelijk en onze weg is anders dan wij onze weg zien en begrijpen.

Niettegenstaande alle wreedheden of lijden zegt Jezus ‘ik zal mijn kerk bouwen’. Ons vertrouwen in Jezus moet groot zijn.

Jezus gebruikt alle mensen over heel de wereld in zijn doel.  Hij spreekt dikwijls uit dat Hij lijdt en sterft voor alle mensen.

Het is belangrijk dat wij weten wie Jezus is. Jezus is geen gewone profeet, maar Hij is de zoon voor God gestorven en verrezen voor onze zonde en Hij brengt mensen naar God. Hij doet ons God kennen . Het is belangrijk dat we dat weten en geloven. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien Alles vertrekt vanuit Jezus, dus we moeten een juiste visie hebben over Jezus. Zo kunnen we ons geloof en vertrouwen bouwen op Hem. Zonder geloof is het onmogelijk, de schrift te begrijpen en  God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

God wil geen perfectie, geen volmaaktheid aan de wereld schenken omdat de perfectie, de volmaaktheid voorbehouden is voor ons eeuwig leven.

Ik wil mijn kerk bouwen, zelfs op  mensen die een 'dood' leven leiden , Ik zal deze mensen nieuw maken. Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Jezus is ook gestorven , God heeft het zo gewild. Dat Jezus, Gods zoon en de koning,  gekruisigd is , is een gekheid voor vele mensen. Een koning of een Zoon van God kan niet dienen als voorbeeld als hij een gekruisigde sukkelaar is. Hoe kun je hem nu aanbidden, een sukkelaar aanbidt je toch niet.  

Maar voor ons christenen is Jezus is waarlijk aan het kruis gestorven om ons te bevrijden. God heeft het zo gewild voor zijn Zoon, de koning van het rijk der hemelen.

Hij gaat gedood worden en Hij zal verijzen, de uitgang gaat hopen. De sleutels van de dood hangen aan de binnenkant van de deur. Ik ga dood zegt Jezus ons en ik doe de deur terug open bij de verrijzenis en breng al mijn mensen mee, mijn mensen die in mij geloven. Dat is wat Jezus ons wil vertellen. Niemand is voor mij onbelangrijk zegt Hij ons. Dat is wat Jezus wil, maar wat willen wij? Willen wij door de deur gaan met Jezus?

Hoe kunnen wij met Jezus meegaan? Neem u kruis op en volg mij. Zet jezelf niet op de eerste plaats, wie zijn leven op de eerste plaats zet zal het verliezen, hij gaat dood, hij leeft alleen voor de wereldlijke belangen. Wie mij op de eerste plaats zet, zal vinden en winnen zegt Jezus ons.  Ga dood aan jezelf en leef.  Jezus vraagt ons ook om te sterven. Hij bedoelt dit niet fysiek, maar hij vraagt ons te sterven aan onszelf. Aan het feit dat we zo diep verlangen om mee te tellen, belangrijk te zijn .

Ik ga dood aan mezelf zegt Petrus en leef van Christus die in mij leeft.

 Zo kunnen ook wij  Jezus volgen.

Wat doen wij met al onze aandacht voor al de materiële dingen? Bevrijdt u van overdreven aandacht voor alle hebbedingen vraagt Jezus ons , want zo is er geen plaats voor mij, zo is er geen tijd voor mij.

Hoe lang op voorhand moeten mensen met u een afspraak maken om met u te kunnen en mogen spreken . Misschien hebben ze wel vandaag  uw hulp nodig, uw luisterend oor, uw raad . Maken wij tijd voor Jezus, Jezus die zich laat zien in mensen die ons nodig hebben ? Waaraan geven we onze tijd waardoor onze agenda zo druk is en overladen. De maatschappij dwingt ons om dingen te doen en sleurt ons mee in de stress. Maar toch kunnen wij op vele dingen neen zeggen. Maar doen we dat? Hoe kiezen we in onze job voor de balans tussen tijd, loon, verantwoordelijkheden en de  druk van het werk. Zeggen we nog eens neen op de zoveelste citytrip, neen op de zoveelste voetbalmatch , neen op lang tv kijken, neen op ons teveel poetsen, neen op de perfecte tuin, neen op ons teveel eten, neen op ons teveel slapen, neen op ons perfectionisme, neen op onze luiheid, neen op ons principieel zijn. Neen op ons te laat komen, neen op ons te vroeg weggaan uit eigen belang.

Alles gaat hier over het belang dingen naar voor te schuiven die voor mij noodzakelijk zijn.

 Ik heb toch recht om eens onderuit te gaan en tv te kijken , uit te slapen, lekker te eten, cultuur op te doen. Natuurlijk hebben wij dat recht. God geniet mee als wij genieten. Maar is het voor ons echt genieten of eerder de zoveelste stress of hebbeding of meedoen met anderen. Waarom doen we dingen?  Hebben we nog tijd voor anderen, zijn ze onverwachts nog welkom of moet eerst alles perfect zijn?

Christus stierf om zijn kerk te redden , Hij vraagt aan ons om hetzelfde te doen. Sterven aan ons egoïsme, aan onze angst niet genoeg te hebben, aan onze kwaadheid voor het onrecht dat ons is aangedaan.  Hij vraagt ons te sterven aan  onze twijfel of Hij  inderdaad zo belangrijk is en de  man die  we moeten volgen. Hij vraagt ons te sterven aan ons verdriet dat ons neerhaalt en verhindert nog normaal te functioneren  en anderen lief te hebben . De sleutel hangt aan de binnenkant van de deur, Jezus zal de deur opendoen voor ieder van ons.

Wij willen hier bidden voor onszelf en voor onze vrienden.

Lieve God, sommige mensen denken dat je hen vergeten bent, ze lijden al zolang en begrijpen niet waarom.  Geef hen vooral vandaag uw steun en raak hen zodat ze dichter bij u kunnen komen, al zijn deze mensen  niet gelovig of gelovigen die U wat vergeten zijn en zich vele vragen stellen. Laat hen voelen dat U ook voor hen aanwezig bent.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

Heer,

Geef ons de kracht om samen uw kerk te vormen. Een kerk die terug blijheid uitstraalt. Een kerk waar mensen vriendelijk zijn voor elkaar, gastvrij met tijd om naar elkaar te luisteren, met belangstelling voor eenieders leven.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed