6de zondag door het jaar A (2014)

Dit is het weekeinde, waarin Sjinkie Knegt, in Shorttrack, brons wint dat voelt als goud. Waar Mark Tuitert, even dacht goud te hebben, maar met lege handen achter blijft en waar Koen Verweij zilver wint, maar zich een verliezer voelt.

Toen Mark Tuitert aan zijn race moest beginnen, zei hij: “Ik moet het beste geven dat ik in me heb”. Toen ik dat hoorde moest ik meteen denken aan Paulus, die de sportmentaliteit als voorbeeld neemt voor het geestelijk leven. Het is wonderlijk hoe strak de sporters hun dagen inrichten, hoe georganiseerd en consequent hun trainingsschema is, hoe uitgebalanceerd hun voedsel, hoe evenwichtig hun tijden met training, rust en ontspanning.

Vandaag horen we in de eerste lezing en in het Evangelie over Gods geboden en Gods Wet. De schrijver Jezus Sirach begint als een echte trainer, Hij zegt: “Je kunt het. Je kunt de geboden onderhouden; als je maar wilt.”

Het brengt ons in herinnering hoe het Oude Testament dikwijls met grote bewondering en eerbied spreekt over de Wet van Mozes. Die Wet was een groot cadeau van God aan zijn Volk. God als de trainer, de Wet als het trainingsschema. Hoe kan het dan dat diezelfde Wet in de tijd van Jezus als een hindernis gezien wordt, in ieder geval zo dat de heidenen die Wet niet hoefden te onderhouden wanneer zij Christen werden.

Jezus zegt: “Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet of Profeten op te heffen. “Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is”.

Jezus staat midden in die spanning tussen waardering en bewondering voor de Wet van Mozes en het gevoel dat veel mensen ook in zijn tijd hadden dat die Wet onhaalbaar was, te moeilijk. Jezus staat in de spanning van leer en leven, van theorie en praktijk. Toch kiest Hij hier niet de gemakkelijke weg. Hij zegt niet: “Weg met die Wet!” Het is eerder andersom; Hij doet er nog een schepje bovenop. Alsof de trainer bij het schaatsen zegt: “Oké, het was geen goud, dan gaan we er nog meer tegenaan, zodat het de volgende keer wel goud is”.

De spanning tussen leer en leven. In plaats van de hele Wet van Mozes, houdt de Katholieke Kerk slechts tien geboden uit de Bijbel aan en vijf geboden van de Kerk. Waar zit hem dan dat schepje bovenop, waar is dat stukje extra? Hebben wij het dan niet veel gemakkelijker dan de Joden die volgens de Wet van Mozes leven? Jezus zegt: “Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.” De schriftgeleerden en Farizeeën leefden trouw naar de Wet van Mozes.

Wij hebben geen Wet meer op perkament, of papier; wij hebben geen Wet meer in stenen platen gegrift; wij hebben een Wet in Vlees en Bloed. Jezus is onze Wet. Hem navolgen is onze opdracht, onze missie, onze Olympische Spelen, ons leven. Maar elke wet kun je naar je hand zetten of misbruiken. Je kunt de Wet van Mozes heel precies volgen, maar op zo'n manier dat je anderen de last van het leven laat dragen. Je kunt Jezus navolgen op zo'n manier dat je alleen Hem de last van het kruis laat dragen. Iedere goede structuur, ieder maatschappelijk systeem kun je misbruiken, ook het geloof in Christus.

In de eerste lezing horen we hoe groot de Wijsheid van God is. Voor ons is het wijsheid om Jezus na te volgen, zijn voorbeeld te volgen in leven in lijden en sterven, zijn manier van omgaan met het kwaad, zijn trouw aan God en de naaste. Wie dat doet binnen die lange traditie van de Kerk, die loopt minder kans dat hij het geloof naar zijn of haar hand zet.

We moeten niet denken dat wij gemakkelijker af zijn dan de Farizeeën en Schriftgeleerden in de tijd van Jezus. Het is niet gemakkelijker dan topsport, maar ook tot ons zegt Jezus: “Je kunt het.” Zoals God tegen Paulus zei: “Mijn genade is voor jou genoeg.”

Maar wat kunnen wij dan, wat is dan genoeg? Het grote verschil tussen de Olympische Spelen en het leven als Christen in navolging van Jezus, is dat wij het niet uit eigen kracht bereiken, zelfs niet met de beste trainer. In Sotsji moet je het doen op spierkracht. Je wordt gecontroleerd op doping. Maar wij hoeven het niet op eigen kracht te doen. Als wij trouw zijn in kleine dingen, dan maakt Hij ze door zijn zegen groter. Als wij trouw zijn in de liefde, dan wordt ons leven vruchtbaar. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat we Hem de ruimte geven in ons leven, zodat Hij de bron kan zijn van het goede.

Wij hebben een doping die is toegestaan. Onze doop is het begin, onze Eucharistie is ons krachtvoer, onze biecht is ons herstel, ons Vormsel is onze inspiratie. Of je dan gehuwd bent of priester, of je ziek bent of gezond, in alle omstandigheden werkt God in je leven door en maakt je leven vruchtbaar. Wie met Jezus meedoet, wordt een mens uit één stuk. Zoals Hij vandaag in het Evangelie eindigt: “Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze.” Hem navolgen, zijn raadgevingen opvolgen, is goud voor hemel en aarde. Amen.