Sacramentsdag (A) Gezinsmisviering 2011

Sacramentsdag (A) Gezinsmisviering 2011

Op 26 juni 2011 Gezinsmis in de kerk van Nieuwenhagerheide m.m.v. het Jeugdkjoor o.l.v. Jo Louppen

Intredelied

WELKOMSTWOORD door kind
Vandaag zegt Jezus dat hij voor mensen met honger is als brood. Niet als gewoon brood, waardoor je honger even over is, terwijl je even later al weer honger hebt. Maar als Brood (met een hoofdletter!), waar je voor altijd genoeg aan hebt, en eigenlijk altijd blijft leven, dicht in de buurt van God. Brood uit de hemel, net als het manna dat God uit de hemel liet regenen om de Joden in de woestijn te redden.

Heer ontferm U
Eert God die onze Vader is

EERSTE LEZING: (Deut. 8,2-3. 14b-16a) door misdienaar/acoliet
Het Joodse volk was vertrokken uit Egypte. Ze waren nu al weken onderweg. Weken lopen in de hitte van de zon. Weken waarin ze soms een paar dagen in hun tenten bleven, en daarna weer verder trokken. Nu was er ook nog geen eten meer. Nog steeds was het beloofde land niet in zicht. De mensen begonnen ongeduldig te worden. Sommigen werden boos op Mozes. Hij was hun leider en hij moest zeggen wat er moest gebeuren. Ze zeiden: ‘Nou Mozes, daar zitten we dan, midden in de woestijn! Zonder eten en zoals het eruitziet ook zonder God! Zei je niet dat God ons zou helpen? Hoe gaat hij dat doen dan? Straks verhongeren we hier nog!’ Mozes maakte zich zorgen. De mensen hadden honger, dat zag hij wel. Er moest echt iets gebeuren. Hij liep een stuk de woestijn in en zei tegen God: ‘God, help ons toch. We weten niet wat we moeten doen. We kunnen niet verder als we niets meer te eten hebben.’ God zei toen tegen Mozes: ‘Ga gerust slapen, morgenvroeg zullen jullie te eten hebben. Ik zorg voor mijn volk.’ Mozes zei tegen de mensen wat God hem had verteld. De mensen wisten niet of ze dat wel moesten geloven, maar ze gingen toch slapen. De volgende ochtend bij de eerste zonnestralen stonden de mensen op en keken om zich heen. Ze waren verbaast, want ze zagen overal kleine witte korreltjes liggen. Ze raapten het op en proefden ervan. Het smaakte zoet. Wat waren ze opgelucht. Er was eten, hoera! De vrouwen waren blij, de kinderen sprongen in het rond en de mannen sloegen elkaar op de schouder. Mozes glimlachte en bedankte God. God zei toen tegen Mozes: ‘Dit is het brood van de woestijn. Neem ervan zo veel als je voor één dag nodig hebt. Niet meer en niet minder. Ik zal elke dag voor jullie zorgen, vergeet dat niet.’ Mozes noemde het brood manna en het Joodse volk had geen honger meer.

Tussenzang

EVANGELIE (Joh. 6,51-58)
Jezus zei tegen de mensen: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie dit brood eet blijft altijd leven. Het brood dat ik zal geven is mijn lichaam waar iedereen van kan leven.” De mensen begrepen het niet. “Hoe kan hij ons nou zijn lichaam te eten geven?” Jezus zei tegen ze: “Luister, als je het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in je. Wie van mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt leeft voor altijd en ik zal hem aan het einde laten opstaan. Want mijn lichaam is echt eten en mijn bloed kun je echt drinken. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drink blijft in mij en ik in hem. Zoals de Vader mij gestuurd heeft en ik leef dankzij de Vader, zo zal iedereen die van mij eet leven dankzij mij. Dit is het brood dat uit de hemel is gekomen. Jullie voorouders aten brood en gingen dood, maar wie van dit brood eet, leeft voor altijd!

PREEK
Toneelstukje en gesprekje met de kinderen

VOORBEDEN

Kind: Bidden wij tot God, zodat we geen brood of ander eten weggooien, in een wereld waar veel mensen honger lijden. Laat ons bidden.
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij tot God, zodat we ons herinneren dat een mens meer nodig heeft dan alleen maar eten. Laat ons bidden.
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij tot God, zodat we nog lang samenkomen in deze kerk om de heilige Hostie te ontvangen, die ons het eeuwige leven geeft. Laat ons bidden.
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Pastoor: God, tot wie wij elke dag bidden: ‘geef ons heden ons dagelijks brood’,
wij danken U voor het brood dat U ons iedere dag weer geeft. Help ons het te delen met allen die hongerig zijn. Dat vragen wij U omwille van Jezus, het Brood des levens. Amen.

Offerandelied
Lam Gods
Tijdens de communieuitreiking zingt het jeugdkoor

GEBED NA DE COMMUNIE
Pastoor: Heer God, aangemoedigd door Uw blijde boodschap en gesterkt door U in de H. Communie, keren wij terug naar het leven van elke dag. Wil ons begeleiden en sterken om telkens opnieuw ervoor te kiezen als christen te leven, in woord en daad. Door Christus, onze Heer..

Na de communie een kort gesprekje met de kinderen

SLOTWOORD
Kind: God leerde aan Mozes, toen hij hem en de Joden Manna gaf in de woestijn, dat je altijd hoop op goede dingen moet houden. Zelfs als alles tegenzit.
Jezus leerde ons dat je het Eeuwige leven kan krijgen door de heilige Communie te ontvangen. Wij moeten luisteren naar wat God ons wil vertellen en leren.
Door goed te luisteren naar de verhalen over God en Jezus moeten wij ook altijd goede hoop houden als ons alles tegenzit, en vertrouwen dat alles goed komt.

ZEGEN EN WEGZENDING

Slotlied