5e zondag van de vasten A (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
Wat moet je nu met zo'n verhaal van Lazarus. Het is schitterend voor Lazarus en zijn zussen maar wat kunnen wij ermee in onze concrete levensomstandigheden? Als je het verhaal letterlijk neemt, kunnen we er inderdaad niets mee. Maar als we het in een wat breder verband zien, kunnen we er wel wat mee.
Wat gebeurt hier: Jezus geeft iemand het leven terug. In het verhaal van Lazarus gebeurt dat letterlijk, maar hij doet dat op nog veel andere manieren. Er wordt een paar keer verteld dat er een melaatse bij hem kwam, en melaatsheid is een heel akelige ziekte. zo iemand heeft geen leven meer, geen menswaardig leven tenminste. Maar Jezus gaf hem het leven terug door hem te genezen.
Er kwamen verlamde en blinde mensen naar hem toe en dat zijn ook mensen die ergens geen leven meer hebben, Hij gaf hun het leven terug door hen op de been te helpen door hun ogen te openen zodat ze weer konden zien.
Als hij zondaars en tollenaars ontmoette, mensen die verkeerd leefden, en in zekere zin niet het goede leven meer hadden, dan stootte hij ze niet af zoals in die tijd gewoon was, maar door zijn nabijheid en vergeving gaf hij hun het leven weer terug.
En in deze zin kunnen wij er wel wat mee. En zo is het een opdracht voor ons allemaal. Ook wij kunnen mensen, dichtbij of veraf, die op de een of andere manier geen leven meer hebben, toch het leven terug geven, weer zin in het leven geven. Ook wij komen wel eens mensen tegen die in de put zitten, mensen die iets heel ingrijpends hebben meegemaakt, iets wat heel hun leven op zijn kop gezet heeft, mensen die niet weten hoe ze verder moeten, lusteloos en moedeloos door wat ze hebben meegemaakt. En door hun nabij te zijn, door naar hen te luisteren, door regelmatig een praatje te maken, kunnen we ze helpen uit het donkere gat naar boven te kruipen en weer zin in het leven te krijgen.
In deze tijd hebben we altijd de vastenaktie en wordt ons gevraagd te kijken naar mensen elders in de wereld, mensen die soms geen leven meer hebben of een heel moeilijk bestaan. En onze materiele hulp kan voor velen precies het verschil maken tussen dood en leven, soms zelfs letterlijk maar meestal in figuurlijke zin: dat ze de kans krijgen te bouwen aan een zinvol bestaan.
In het verhaal van Lazarus staat nog een leerzaam detail. Opdat Jezus hem het leven kan terug geven moet wel eerst de steen voor het graf weggerold worden. En dat is niet zo eenvoudig. Er wordt gezegd: dat kan toch niet, hij riekt reeds.
Datzelfde geldt ook vaak voor ons: willen we iemand het leven teruggeven, op welke manier ook, dan moet eerst een steen worden weggerold, en dat is ook niet zo eenvoudig vooral omdat deze steen niet zozeer zit bij hen die geen leven meer hebben maar veel meer bij ons zelf. Dat wij geblokkeerd zijn om iets te doen, geblokkeerd door het gevoel van onmacht, geblokkeerd door de gedachte dat we wel zouden willen maar er echt geen tijd voor hebben, geblokkeerd door het idee dat officiële instanties maar moeten helpen, geblokkeerd door een zekere huiver wat anderen wel niet zullen zeggen, of die misschien denken: daar zit een luchtje aan. Maar alleen als we in staat zijn dat soort stenen weg te rollen zodat we onbevangen open kunnen staan voor anderen, alleen dan zullen we ook in staat zijn in bepaalde situaties mensen het leven terug te geven.
En gelukkig zie je dat heel concreet ook dikwijls gebeuren, zonder poespas, zonder grote woorden, maar gewoon recht uit het hart. Dat zijn mensen naar Jezus' hart.