Goede Vrijdag (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 477 niet laden
Zie de mens, roept Pilatus uit en hij presenteert Christus, gehavend en gegeseld, bekleed met doornenkroon en purperen mantel. Op talloze afbeeldingen wordt Christus ons zo voorgehouden als de lijdende dienaar.

In het evangelie van Johannes wordt de diepere werkelijkheid getoond achter het lijdensverhaal. Hier is meer dan het lijden van een slachtoffer. Terwijl de mens Jezus in zijn aardse en lichamelijk bestaan wordt omgebracht, wil Johannes ons laten zien dat achter dit lijdensverhaal grotere krachten schuil gaan.

Op het eerste gezicht wordt hier zomaar een mens om het leven gebracht. Helaas is dat - we moeten eerlijk zijn - tot op vandaag een banaal en algemeen gebeuren. Bomaanslagen in Irak, executies in Iran, slachtoffers in Tibet, in Israël-Palestina, slachtoffers van familiedrama's. Er is geen einde aan de lijst en we kunnen het niet verdragen om daar steeds weer opnieuw met volle aandacht bij stil te staan. We zijn machteloos en kunnen het niet veranderen.

Toch nodigt de liturgie ons uit dit lijden en sterven naderbij te bekijken, ons meer te verdiepen in het lijden van de mens die uitdrukkelijk door Pilatus aan de menigte getoond wordt. We kunnen het niet afdoen als een geschiedenis van lang geleden: ook de mens van vandaag wordt getoond in zijn ellende.

Achter de coulissen van dit verhaal wordt een ander gesprek gevoerd en we kunnen dit horen in het gesprek tussen Jezus en Pilatus en in de woorden van Jezus aan het kruis. Pilatus is de vertegenwoordiger van de grootste macht die in die tijd in de wereld bestaat: de Romeinse keizer die zich een goddelijke maat aanmeet: koning en keizer is niet voldoende: godheid wil hij genoemd worden. Hij weet niet waar hij het over heeft. Maar die vermeende god is in gesprek met de God van Israël, de Vader van Jezus Christus.

Het koningschap  waartoe Jezus door God geroepen is heeft een andere bron dan dat van de god-keizer van de Romeinen, het koningschap waar Jezus voor staat is van een andere orde, het is niet van deze wereld. God wil immers een andere wereld, een wereld met andere verhoudingen, met een andere manier van leven, een wereld met andere machten.

Jezus doorbreekt met zijn opstelling het mechanisme van schuld en boete. Hij die geen schuld heeft aan de ellende van de mensheid, die geen deel heeft in de fouten en zondigheid die steeds weer de mens belemmeren, diezelfde Jezus neemt wel het lijden op zich. Het kwaad in de wereld, in de mens zelf is niet bestand tegen zo'n keuze om onschuldig lijden te ondergaan en vrijwillig de dood te aanvaarden. Daardoor ontmaskert God in de lijdende dienaar Christus het kwaad en toont Hij de overwinning van de liefde. In het Johannesevangelie begint de verheerlijking van Jezus al in het gesprek met Pilatus en aan het kruis openbaart God zijn liefde, niet in de verheerlijking van het lijden, maar in de openbaring van hetgeen liefde kan bewerken. Mogen wij op deze Goede Vrijdag het kruis eren als symbool van de liefde.

Amen