1ste zondag vd Advent (B) Gezinsmisviering 2014

Gezinsmisviering 29 november 2014 in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Landgraaf

THEMA: WAAKZAAM UITKIJKEN

m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide o.l.v. Jo Louppen


INTREDELIED: Het is weer advent

 

WELKOMSTWOORD:
De wereld is soms donker.
De wereld is soms koud.
Je wordt er soms wanhopig van.
Er gaat nog zoveel fout…
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.

Je leest het in de kranten.
Het komt op het journaal.
Je ziet een kind dat honger heeft.
Dat raakt ons allemaal.
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.

Er is nog zoveel ruzie.
Er is nog zoveel pijn.
Je ziet veel mensen om je heen,
die ongelukkig zijn…
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment.

Het is advent.
We kunnen ervan dromen.
Een wereld vol met licht.
Het kerstverhaal vertelt ervan.
Het is een vergezicht.
Gods licht komt verder dan die stal
en eenmaal schijnt het overal.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.

 

Zegening van de 80 adventskransen

 

Het jeugdkoor zingt Heer ontferm U

 

EERSTE LEZING:
De eerste lezing is genomen uit het boek Jesaja
Heer, U bent onze vader, eeuwenlang al bent U onze verlosser. Waarom, Heer, liet U ons van uw wegen afdwalen? Waarom liet U ons hart een steen worden zodat het geen ontzag meer voor U heeft? Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom zijn. Scheur de hemel toch open om naar beneden te komen! De bergen zullen beven voor U. Niemand zag ooit een God zoals U, een God die opkomt voor de mensen die op Hem vertrouwen. U ontmoet mensen die rechtvaardig handelen, die uw weg gaan, die aan U denken. U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered. Wij zijn allen onrein geworden, wij zijn allen als verwelkte bladeren de wind van onze zonden blaast ons weg. Niemand aanroept nog uw naam, niemand heeft de moed om op U te steunen; want U hebt uw gelaat voor ons verborgen, en ons prijsgegeven aan onze schuld. En toch, Heer, bent U onze vader. Wij zijn de klei, U bent de boetseerder, wij zijn het werk van uw hand. Heer, wees niet altijd kwaad. En denk niet eeuwig aan onze schuld; kijk op ons neer, wij zijn uw volk.

 

TUSSENZANG: de Heer is mijn Herder

 

EVANGELIE
Jezus zei tegen zijn vrienden: “Pas goed op en blijf wakker! Want je weet niet wanneer het tijd is. Het zal net zo gaan als met iemand die naar het buitenland ging. Hij ging zijn huis uit en gaf zijn knechten opdracht om op het huis te passen. De deurwachter moest wakker blijven en opletten.
Blijf dus wakker, want je weet niet wanneer de baas van het huis weer thuis komt: ’s avonds laat of middernacht, bij het kraaien van de haan of ’s morgens vroeg. Hij komt onverwacht, maar zorg dat je niet slaapt als hij komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: blijf wakker!”

 

PREEK

 

VOORBEDEN:

Laat ons bidden voor alle priesters in onze Kerk, dat zij aan iedereen laten zien en getuigen dat ons geloof een blijde boodschap is.
Allen: Wij bidden U verhoor ons
Laat ons bidden voor mensen die ziek zijn, dat zij zorg en liefde ontvangen die zij nodig hebben en dat zij worden gewaardeerd om wie zij zijn.
Allen: Wij bidden U verhoor ons
Laat ons bidden voor mensen die de moed verliezen, omdat er altijd weer oorlog en armoede in hun land is. Geef hun weer nieuwe hoop.
Allen: Wij bidden U verhoor ons
Laat ons bidden voor mensen die altijd somber en verdrietig zijn, dat zij door het geloof in Jezus weer blij en gelukkig worden.
Allen: Wij bidden U verhoor ons
Laat ons bidden voor ons allen, dat wij blij en dankbaar door het leven gaan en tevreden zijn met de dingen die we hebben. Laten wij ons op deze manier goed voorbereiden op het Kerstfeest.
Allen: Wij bidden U verhoor ons
Pastoor: voor de intenties van deze H. Mis…

 

OFFERANDEZANG: We eten van hetzelfde brood
Het jeugdkoor zingt Heilig, heilig
Het jeugdkoor zingt Lam Gods
Tijdens de Communie-uitreiking zingt het jeugdkoor: Vlammetje, vlammetje

 

SLOTWOORD:
Advent is kijken naar wat komt
Zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht
Een kind van licht, vol kracht
Een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis.
Geloven dat God met ons is.
En dat zijn Rijk zal komen.
Advent is kijken naar wat komt.
Hoewel er weinig licht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht.
Omdat je iets van God verwacht.
Een wereld waar het licht is.

 

ZEGEN

 

SLOTLIED:
Een groene krans, vier kaarsen

 

(De kinderen van de Communiegroep en van het Jeugdkoor Nieuwenhagerheide en ook de andere kinderen nemen hun adventskrans mee naar huis.)