Tijd door het jaar (B)

Oude catechismus : « Gij zult u onthouden van slafelijke arbeid. » De slavernij is van gedaante veranderd. Nu zijn er fitness-. tv. Internet, en vooral werkverslaafden, mammonverslaafden,

Er waren slaven die bang waren van de vrijheid. Ook vandaag zijn er mensen bang van de zondag, bang van de vrijheid : liever slaaf.

Zondag is een uitdaging om een ander mens te worden, een mens die rechtop loopt, die zich voor geen meester moet buigen, en die spelend kan omgaan met de dingen en niet op rooftocht gaat.. Met de ogen van een vogel, niet met die van een roofdier. Een zondagse blik staat open voor alles, onbevooroordeeld, ontvankelijk, nieuwsgierig, de blik van een kind.

Jezus overtreedt de sabbatwet, niet om deze af te schaffen maar om ze terug te brengen naar de oorspronkelijke bedoeling, nl. de bevrijding van de mens om de verlamming ongedaan te maken. Om de kwetsuren van de week te genezen. Cfr. Tagore : Als ik voor u sta, aan het eind van de dag, dan zult gij mijn littekens zien en weten dat ik gewond werd, maar ook dat ik genas. Een zondag krijgt zijn volle betekenis als we voor God gaan staan, Hem de littekens laten zien en vertellen hoe we gewond werden, maar ook hoe Hij ons genezen heeft.