22e zondag door het jaar (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 554 niet laden

Het handenwasritueel waarover Mc het heeft, laat mij en misschien ook u meteen denken aan de dreiging van de Mexicaanse griep. Door die dreiging worden van ons burgers simpele regels gevraagd als vaak onze handen wassen, te niezen in een zakdoek, waardoor de kans op besmetting sterk afneemt. Farmaceutische industrieën dringen aan op medicatie die voor iedereen beschikbaar moet zijn. De media in komkommertijden als deze, berichten met verve over slachtoffers; veel mensen worden angstig en vragen om maatregelen.

 

Mc. Jezus en Jakobus geven vandaag heldere antwoorden als het gaat om het omgaan met regels en wetten. Jakobus herinnert ons aan, dat ons leven een geschenk is, zo groot, dat je elk mens in zekere zin mag zien als een eersteling onder de schepselen. In alle generaties na ons mogen mensen zich nog steeds ervaren als in zekere zin eersteling onder de schepselen, zo'n mens was er nooit eerder en zal er niet meer zo zijn en in die mens, in elke mens, plant onze God zijn woord met daarin de kracht je leven te redden,de kracht om wat van je leven te maken, te Leven, te luisteren en te handelen naar dat woord van Hem in jou. Handel je niet zo dan bedrieg je jezelf, dan gebruik je je kracht niet en zijn je handen vuil. "Een mens heeft de opdracht zichzelf vrij te houden van besmetting door de wereld" zegt Jak. letterlijk m.a.w. toets een regel, een wet aan wat er werkelijk toe doet en wat van belang is voor jezelf, je omgeving en de mensheid. Toets!

 

Toets je niet, vraag je niet om uitleg, waag je niet, dan maakt dat, dat verklaart dat,dat je geschokt kunt zijn, als mensen andere regels en gewoonten hebben, waar wij van gruwen soms, bv. bij ons door het eten rauwe haring, in andere culturen door het met de handen eten of het eten van ingewanden of hersenen. Als je uitlegt, zoals Jezus dat vaak doet, en vraagt naar waarom mensen zo handelen of eten, kan de aversie overgaan of verminderen en kun je met respect kijken naar die handeling of eetgedrag en regels en wetten zullen gaandeweg veranderen.

 

Jezus legt het zo uit: "wat van buitenaf komt kan de mens niet onrein maken".

Jezus gelooft met Jakobus in het woord dat God in elk mens plant bij zijn prille begin,

de mens moet op dat woord bouwen en er naar handelen. Je alleen en uiterlijk aan reinheidswetten maakt geen goed of slecht mens van je. Het gaat erom hoe je omgaat met die reinheidswetten bv., dat ze een richtlijn zijn. Het is belangrijk dat je je houdt aan de geest van de wet, dat je je bewust bent wat het nalaten van die wet kan opleveren.

Om de dreiging van de Mexicaanse griep nog een aan te halen: er wordt van ons gevraagd

om zo gezond mogelijk te leven; een goede weerstand op te bouwen en geregeld je handen te wassen, bij het niezen een zakdoek te gebruiken èn dat je in de geest van de wet geen paniek zaait. Te beseffen wie je bang maakt en waarom. Te weten dat we al voor hetere vuren hebben gestaan.

 

Als Christen hebben wij de opdracht te zoeken naar wat we ondanks alles overeind willen houden, om zorgvuldig om te gaan met de aarde, met grondstoffen, eerbied voor het leven het waarmaken van waarden als gerechtigheid, het aanklagen van wantoestanden, zoals Jezus dat heeft gedaan.

Regels zijn goed en onmisbaar zolang ze het leven, de gemeenschap dienen.

Wetten moet je toetsten aan je geloof, jezelf willen en durven vrijhouden van de besmetting door de wereld om zo zuiver mogelijk te blijven, authentiek...,

grote woorden, een levenslange opdracht met vallen en opstaan, geloven en vertrouwen.

Je bewust zijn dat jij in zekere zin die eersteling onder zijn schepselen bent, laat dat bewustzijn en handelen ons dragen.

Amen