Leren luisteren en kijken

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Geloven, wat is dat? Men kan proberen op die vraag een catechismusantwoord te geven. Maar zelfs de beste definitie blijft onvermijdelijk abstract. De vraag is trouwens meestal niet theoretisch bedoeld, maar praktisch: geloven, hoe doe je dat? Ook dat is niet in twee woorden te zeggen. Deze evangelieperikoop geeft wel een paar kostbare aanwijzingen.

Johannes de Doper ziet Jezus aankomen en zegt tot zijn leerlingen: ‘Daar is het Lam van God.' Die leerlingen gaan Jezus achterna en worden uitgenodigd om bij Hem te blijven. Een van hen is Andreas. Hij gaat zijn broer Simon halen en brengt hem bij Jezus. Wat doen de Doper en Andreas? Ze wijzen iemand aan en ze zeggen: ‘Met die moet je mee, naar Hem moet je luisteren.'

Met de jonge Samuël gebeurde, eeuwen daarvoor, iets in die aard (1 Sam. 3,1-10). Hij lag te slapen en werd gewekt door een stem, maar wist niet van wie die kwam. Tot driemaal toe liep hij de verkeerde kant op. Hij ging naar zijn vader Eli, omdat hij dacht dat die hem geroepen had. Totdat Eli er hem attent op maakte dat die stem wel eens van de Heer zelf kon komen. Samuël moest eerst leren hoe hij diende te luisteren en welke houding daarbij passend was: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert!'

Niemand beheerst ooit helemaal de kunst van het geloven. Je blijft altijd leerling, geloofsleerling. Dat houdt in dat je moet blijven! leren in de goede richting te kijken en op de juiste manier te luisteren. Telkens is dan vereist dat iemand die juiste richting aanwijst - zoals de Doper en Andreas doen - en dat iemand zoals Eli je leert op de goede manier te luisteren.

Het verhaal verzwijgt iets, en niet zomaar een bijkomstigheid. Jezus zegt wel: ‘Kom mee en je zult zien,' maar wat dan precies te zien en te horen viel, wordt niet verteld. Waarom niet? Omdat het niet gezegd kan worden - of juister: omdat het onvermijdelijk verkeerd verstaan zou worden. In het geloof gaat het immers niet om een pakket informatie dat zakelijk meegedeeld Kan worden. Het geloof brengt ons in contact met een werkelijkheid die niet zomaar in woorden te vatten is, met Iets of Iemand die wezenlijk mysterie is. Ook wanneer God zich openbaart, blijft Hij mysterie. Wij zeggen wel - en heel terecht - dat Hij liefde is, maar ook dat is geen uitleg, dat is een aanwijzing. En geloven is nu juist: die ruimte openhou-den waarin het mysterie van God zelf zich kan melden. Daarvoor moeten we in de juiste richting leren kijken en op de goede manier leren luisteren. Over iets laat dit verhaal geen twijfel bestaan: niemand vindt God of Jezus Christus door helemaal op zijn eentje op zoek te gaan. Zeker, er moet een verlangen zijn. Maar dat verlangen blijft stuurloos als er niemand is die zegt: ‘Ga met je verlangen die kant op, Hem achterna.'