Kiezen is niet moeilijk

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Als je voor iets kiest, geef je iets anders prijs. Je kunt niet voor alles kiezen. Als je voor Anderlecht kiest, laat je Club Brugge vallen. Of wat bijbelser gezegd: je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je moet kiezen: het een of het ander. Daarom heeft iedere keuze iets pijnlijks. Je laat bij iedere keuze iets anders schieten. Dat wordt wel erg duidelijk als ze bij een televisiequiz laten zien waar je niet voor gekozen hebt. En soms is dat een teleurstelling. Soms, maar niet altijd. Het kan namelijk zijn dat je voor zoiets moois hebt gekozen dat je de hele rest kunt missen.

Dit stukje uit het Marcus-evangelie laat ons zien dat kiezen voor de blijde boodschap van Jezus zo geweldig is dat je al het andere niet eens meer ziet. Geloof maar dat die vissers zuinig waren op hun netten. Wie één keer mee is geweest met een Italiaanse visser en heeft meegemaakt dat zijn net was gescheurd door een rotsblok heeft waarschijnlijk meer Italiaanse vloeken geleerd dan hij er zelf in het Nederlands kent. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat de zonen van Zebedeüs anders waren dan die Italiaanse visser, of dat zij niet van hun vader hielden. En toch lieten die eerste leerlingen hun netten en hun vader achter om Jezus te volgen. En er staat nergens dat hun dat veel moeite kostte. Doch dat kan alleen maar zijn als datgene waar ze voor kozen zo geweldig is, dat ze de hele rest niet meer misten.

Waar kozen ze dan voor? Ze kozen voor de blijde boodschap van God. Want die werd door Jezus verkondigd. Wat is die blijde boodschap? Inderdaad iets heel geweldigs. Dat God bestaat. Dat die God een Vader is. Meer nog: Jezus zegt dat God een abba is. Dat betekent niet Vader, maar pappa. Dus een vader in het kwadraat, een schat van een vader, die nog almachtig is ook. En die Abba heeft heel zijn almacht omgezet in Vader-zijn. Als je dat aanneemt, als je daarin kunt geloven, dan zeg je ‘dag' met je handje tegen alle angst. Alle angst. Angst voor de dood, angst voor het leven angst voor wat dan ook. Een jonge vader die dit geloofde met hart en ziel en die wist dat hij het niet lang meer zou maken, had zijn uitvaartdienst klaargemaakt. Het moest een blijde viering worden, en er moest met bloemen boven het altaar geschreven worden: ‘Abba'. Zijn vrouw en zijn kinderen zouden dan wel begrijpen wat hij daarmee bedoelde.

Een blijde boodschap. Want een God die Abba is, laat niemand in de steek. Hij komt op voor armen en verdrukten, voor wanhopigen en invaliden, voor zieken en stervenden. Die boodschap is zo blij, dat zelfs een stervende mens kan bidden: ‘Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig: U bent toch bij mij?'

Het is waar: we kunnen niet voor alles kiezen. Maar als we voor dit geloof kiezen, kunnen we de rest missen. Want dit geloof vertelt ons dat Abba een God is van levenden. Hij blijft onze God, ook al zijn wij gestorven, want een God van levenden laat je niet achter in de dood. Hij roept een mens tot leven, ook al is hij gestorven.

Wie dit aanneemt, mist zijn netten niet, evenmin als die vissers die hun netten achterlieten om Jezus te volgen.