De tijd is rijp (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 554 niet laden
Donderdag was het weer op tv: de film ‘pay it forward'. Het verhaal van een jongen, Trevor, die een opmerkelijke opdracht krijgt van zijn leraar maatschappijleer: bedenk een manier om de wereld te verbeteren. Trevor bedenkt een plan waarbij iedereen een goede daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt weer bij drie anderen moeten doen. Maar het moet wel een goede daad zijn die wat moeite kost; niet zomaar even een boodschap doen of lege flessen weggooien voor iemand. Trevor kiest voor een drugsverslaafde, voor zijn moeder die alcoholiste is en voor zijn vriendje die gepest wordt. Het plan wordt een succes en verspreidt zich al gauw naar andere steden en staten. Maar het plan wordt Trevor uiteindelijk fataal: als hij voor zijn gepeste vriendje in de bres springt, krijgt hij een mes in zijn boek en overleeft het niet..... waar hebben we dat meer gehoord?

 

De lezingen van vandaag gaan ook over zo'n opdracht, over zo'n begin.

De eerste lezing vertelt een stukje uit het verhaal van de profeet Jona, die naar Ninive gestuurd wordt om de inwoners op te roepen om hun leven te beteren. Zo niet, dan zal God de stad binnen veertig dagen verwoesten. U weet waarschijnlijk wel hoe dit verhaal afloopt: de inwoners van Ninive krijgen spijt, gaan vasten en trekken boetekleren aan. Zij leven ook in een tijd, waarin de angst voor een straffende God het leven bepaalt. Maar God ziet dat zij terugkwamen van hun slechte daden en verwoest de stad niet. Het verhaal van Jona wil een ander Godsbeeld neerzetten: het beeld van een barmhartige en goede God.

 

In het evangelie begint Marcus het openbaar optreden van Jezus in Galilea met: "de tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen. Bekeer U! heb geloof in de goede boodschap".

Dan ontmoet hij enkele vissers (Simon en Simons broer Andreas, Jakobus van Zebedeus en zijn broer Johannes), die hij oproept zijn leerlingen te worden en met hem mee te gaan.

U kent ook van dit verhaal waarschijnlijk wel de afloop: ze lieten hun netten en hun vader achter bij de boot en gingen achter Jezus aan.

Toch een vreemd verhaal als je er zo over nadenkt. Want vissers waren (ook toen al) geen doetjes; hun leven is hard. Misschien hebben ze van die Jezus al verhalen gehoord; in elk geval hebben ze zich aangesproken gevoeld door Jezus' boodschap: bekeer u. de tijd is rijp. Het koninkrijk van God is op handen. En dus gingen ze mee. En het idee wordt een succes, zo weten wij tweeduizend jaar later; maar het idee heeft ook Jezus het leven gekost. En na hem nog vele anderen....

 

En nu horen wij zijn woorden: de tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen. Bekeert u. heb geloof in de goede boodschap.

Wat zal onze reactie zijn? Laten wij ons gezeggen, zoals de inwoners van Ninive? Durven wij onze zekerheden loslaten, als de eerste vissers aan het meer van Galilea, om Jezus' ideaal te volgen? Trevor probeerde het in de film....; maar in het echt?

De kernvraag aan ons is: kan ik, door mijn manier van leven, anderen aanzetten en inspireren tot een menswaardig bestaan, zoals Jezus dat deed? Kan ik mensen zo ontmoeten, dat ze tot zichzelf kunnen komen en volwaardig mens mogen zijn?

Vandaag is het zover. De tijd is rijp!

 

In alle teksten van vandaag is sprake van bekering.

De Ninivieten zijn er vlot mee. En het lijkt of ook de eerste vissers heel gemakkelijk het netten en hun oude leven achter zich laten. De tijd is rijp....

En onze tijd: is ook onze tijd rijp???? We zien toch hoe de wereld is.

Als we om ons heen kijken, zien we toch veel ellende: verslaving, eenzaamheid, mislukte relaties, vervuilde aarde, zoveel hunkering en verlangen naar geluk en echte vrede.

De wereld is net zo rot als Ninive. Het leven is net zo hard als dat van de vissers in Galilea. Jezus spreekt van liefde en vrede en rechtvaardigheid. Hij vertelt eindeloos verhalen en raakt mensen steeds opnieuw in hun hart. En dan ga je aan de slag; dan ga je je inzetten voor anderen, voor een beetje meer vrede en verdraagzaamheid, mensen vrijmaken en zichzelf laten zijn. Vandaag is het zover. De tijd is rijp!