Christus Koningschap en ons leven (34ste zondag door het jaar B)

Ik ontmoette haar in haar kleine huisje, eenvoudig en zonder poespas. Ze straalde gezelligheid uit en tevredenheid; de kinderen liepen er in en uit. Ze was hoogbejaard en keek terug op een gelukkig leven; lang niet altijd was het even gemakkelijk geweest…, véél tegenslag had ze ervaren, maar toch…! Ze had in het ziekenhuis gelegen, tegenover een vrouw met veel sieraden, die nogal hoog opgaf over alles wat ze bezat; véél geld, een groot huis met alles erop en eraan... een paleis! “Ik werd van dat verhaal noch koud noch warm”, vertelde ze me, “Ik had toen tegen haar gezegd; “Mijn rijkdom is een stel gezonde kinderen en kleinkinderen... en dan mijn geloof, dat is mijn grootste schat!” We baden samen nog wat... haar ogen straalden als sieraden in haar gerimpelde gezicht, van eenvoud en tevredenheid.

 

Dit voorval brengt mij op de vraag; wat is onze rijkdom, wat is ons koninkrijk, wie is onze koning?

Tot zijn vrienden die Hem koning willen noemen, zegt Jezus: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”. Wie Jezus achterna gaat, die huldigt niet de dingen van deze wereld, niet kennis en macht, niet rijkdom en succes.

En tot Pilatus, zegt Jezus: “Ja, Koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in deze wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de Waarheid. Alwie uit de Waarheid is luistert naar Mijn stem”.

Zijn Koningschap is niet van deze wereld. Dat Koninkrijk kent onvermoede wegen, een onvermoede samenhang, een onvermoede saamhorigheid van de onderdanen.

Laatst probeerde iemand mijn opmerking dat ik niet in ‘blind toeval’ geloof, maar dat alles een zekere samenhang en betekenis heeft, met de volgende opmerking te weerleggen: “Je denkt toch zeker niet dat jij geleid wordt door Gods hand?” Die opmerking irriteerde me want ik verstond er iets in, van: je denkt toch zeker niet dat je wat meer bent dan een ander? Nee, dat denk ik niet, want of je nou pastoor bent of niet: ik denk dat niemand van ons Onze Lieve Heer kan claimen! Met respect kijk ik naar mensen die in alle eenvoud een diep geloof uitstralen... als priester of als pastoor ben ik niet meer dan een ander... Maar wel geloof ik dat Hij ons allemaal persoonlijk leidt in de zin van het liedje: ‘He’s got the whole world in his hands.’ Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Hij leidt ons: u en mij, ons allen.

Alleen is het de vraag of wij dat altijd beamen, of wij dat met elkaar kunnen beamen en geloven dat God ieder van ons persoonlijk leidt. Dat valt ons wel eens moeilijk als we zien wat er om ons heen gebeurt, of wanneer er van ons gevraagd wordt om Hem ook op de moeilijke momenten van ons leven te volgen... dat er dan toch een weg is... een koninklijke weg... een rijk; Gods Rijk. Dat Jezus ons die weg heeft laten zien, in alle eenvoud, mét zijn lijden en sterven, mét zijn verrijzenis: Hij, de Weg, de Waarheid en het Leven.

In ons leeft soms een Petrus, die Jezus verloochend heeft, of een Pilatus die zijn handen in onschuld wast. “Ik kén hem niet”, zei Petrus, toen er gevaren dreigden voor zijn eigen leven. Hij durfde de consequenties van dat leven met Jezus (nog) niet aan. Want zou hij zich als leerling en volgeling van Jezus Christus bekennen dan wist hij dat ook hij deel zou krijgen aan het lijden. Later kwam hij toch tot inkeer. Een haan kraaide drie maal: hij huilde bitter… en kwam tot intense bekering.

In onze maatschappij zit een trend om degenen die zogenaamd ‘teveel geloven’ te laten vallen. We voelen dat zo aan… en; dan toch zullen we de risico’s en de consequenties van ons ‘christen-zijn’ op ons moeten nemen en vrijmoedig en blijmoedig voor ons geloof moeten uitkomen; het consequent in woord en in daad moeten beleven: ook al verliezen we er (soms) véél mee, er komt een ongelooflijke rijkdom voor in de plaats...!

De vraag is aan ieder van ons persoonlijk gesteld: wie of wat is voor mij begin en einde van al mijn doen en laten: de Heer Jezus Christus of niet? Een manier van leven zonder God?

Kunnen wij vandaag zeggen: “Ja, Hij is het, de Alfa en Omega: Hij, Die is en Die was en Die komt, de Albeheerser…? Mogen wij tot een werkelijk erkennen en herkennen komen van Jezus Koningschap in ons leven; in de wereld; in het heelal! Ja, Amen!

 

Pastoor Geudens