Feest van de Moeder Gods B (2012)

Wat voor jaar wordt 2012? Als we de vraag zo stellen, dan lijkt het koffiedik kijken. We kunnen de vraag ook anders stellen: Wat voor jaar zou 2012 mogen worden, wat kunnen we ervan maken?

 

Ik heb wat na lopen denken over thema's, niet zozeer een thema voor het bisdom, voor de parochie Augustinus, of het team. Eerder een thema voor mezelf. Als je in de media kijkt, wordt dit jaar het jaar van de E-book, steeds meer mensen gaan digitaal lezen met een E-reader. In China vieren ze het jaar van de draak, maar dat is een andere draak dan die uit het boek van de Apocalyps. Anderen noemen 2012 het jaar van de grote omwenteling, dat heeft mogelijk met ideeën over de Maja kalender te maken. Er zijn themajaren, zoals het jaar van het water en het jaar van het cultureel erfgoed. Iedereen bedenkt een themajaar voor 2012.

 

Ook onze Kerk heeft iets bedacht, maar dat begint pas aan het einde van dit jaar. Op 11 oktober 2012 begint het jaar van het geloof, "Om een vernieuwde impuls aan de missie van de Kerk". Dat is een wereldwijd thema, maar pas vanaf oktober. Dat gaat dus meer over 2013.

 

Wat voor jaar zou ik wel zien zitten? Ik zou, denk ik, kiezen voor het jaar van de ethiek, het jaar van de moraal. De afgelopen periode heb ik vaker gesproken dat de ethiek onze techniek niet bij kan houden, of anders gezegd, we hollen met de techniek vooruit, zonder stil te staan bij de gevolgen voor mens, voor de moraal en de samenleving.

 

Een jaar van de ethiek, of misschien een jaar van een rustige levensstijl. We haasten ons en jagen elkaar op. We moeten met alles meedoen, er wordt zoveel geboden. Bang om achterop te raken bij anderen. Een jaar van onthaasting om juist weer vooruit te komen in dat waar het om gaat, leven met God en elkaar.

 

Vandaag beginnen we in ieder geval een jaar de Heren, hoe dan ook. We ontvangen dit jaar weer uit Gods hand. Hij geeft ons een jaar. We mogen goede dingen doen, er zullen mensen overlijden, er zullen kinderen geboren worden. We zullen als parochie van de H. Augustinus samen werken om in deze tijd Kerk te zijn. We zullen elkaar ondersteunen om lokaal een vitale gemeenschap te blijven.

 

Wanneer we dit jaar hier beginnen, laten we dan ook die houding van Maria overnemen. Die houding die we zien in het Evangelie. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Dat zou ons mogen aanzetten tot een jaar van contemplatie, bezinning, gelovige meditatie, inkeer. Maria bewaarde alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf. Maar hoe komen we ertoe om de gebeurtenissen, de woorden, de omstandigheden te overwegen, wanneer we voorthollen?

 

Leven met God vraagt voldoende rust, zodat God zijn Woord kan spreken. Ik wens u zo'n jaar toe. Want als we tot rust komen, tot inkeer en bezinning, als we alles overwegen in ons hart, dan zal het ook een jaar van de ethiek zijn, met verdieping van onze moraal. Dan wordt het een jaar van een rustigere levensstijl, die zoveel gezonder is. Dan zal het een mooie opmaat worden voor het jaar van het geloof, zodat we als Kerk ook in onze tijd een teken kunnen zijn van Gods goedheid en Gods aandacht voor de mensen. Dan zal ook het thema van ons beleidsplan meer tot zijn recht komen, omdat we beseffen dat God ons bemint. Amen.