Verrezen ben ik en nog altijd ben ik bij u.

Resurrexi, et adhuc tecum sum

Verrezen ben ik en nog altijd ben ik bij u.

dit is een Kip en ei verhaal met een korrel zout!

Handelingen 10,34a.37-43

Johannes 20,1-9

Ja ja dat zal wel denken ook veel roomskatholieken Ze nemen het “verhaal” tot zich met maar één korreltje zout. Jezus speelt geen verstoppertje met ons. Het kuis is echt leeg daar was toen al iedereen het over eens. God die de mens zoekt door de eeuwen- is nog steeds tot over zijn oren verliefd op ons en velen hebben dat –nog– niet in de gaten. Hey psst heb jij nog steeds niet in de gaten dat…. Jezus een oogje op jou heeft! Kijk eens naar zijn kruis die lichaamstaal ben je daar blind voor? Een fors aantal mensen is –nog- niet instaat om op tijd en juist zich in te leven in de emotie van een ander. Als je met een persoon die je ziet praat, zie je aan de stand van zijn ogen neus en mond wat hij denkt en voelt. Taal is soms ook overbodig. Er is ook Lichaamstaal. Als u uw duim opsteekt zie je vaak dat men terug glimlacht. Verrijk uw innerlijk leven door naast het gebed ook dagelijks met Jezus –bij- te praten. Zoals dat in elke relatie en huwelijk sterk aangeraden wordt Dat is geen kwestie van de Kip en het Ei. Als je eerst met Jezus hebt gepraat en dan met iemand die u ziet zie je direct het resultaat. Niet alleen u maar ook anderen.

Dat is een Eitje. Iedereen lukt dat. Geloof ook in je zelf. toch?

Het evangelie van vandaag zegt het zwart op wit wij horen en zien zelfs –als wij ons voorstellen als toeschouwer in die tijd- de eerste getuigenis van de opstanding van Jezus, en nog wel een getuigenis van de door Jezus beminde leerling. "Hij zag en geloofde." Om te kunnen geloven in de liefde van de ander, moet je je eerst zelf bemind weten. PAS OP Deze vorige zin is tegenwoordig de oorzaak voor veel misverstanden en een bron van eigenliefde DE! liefde is juist op de ander gericht. De door Jezus onbaatzuchtig beminde leerling wist zich bemind. Maar wat voor hem geldt, geldt ook voor heel de Kerk, voor heel het volk van God, voor ieder van ons persoonlijk. Wij allen worden door Jezus bemind. Je door Jezus bemind weten betekent, dat je in je leven tenslotte niets anders overhebt om van te leven dan de liefde van God, dat God alleen genoeg is voor je, dat alles je mag worden afgenomen, dat je in alles mag worden teleurgesteld, dat je leeft van die ene liefde die je niet teleurstelt, je zelfs niet kán teleurstellen. Dat is een liefde tot de dood, een radicale, zelfloze, wegschenkende, verspillende liefde. Een liefde die alleen maar geeft zonder te hoeven terugkrijgen. Dát is DE liefde van Jezus en die liefde vraagt Hij ook van ons, een gevende liefde. "Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad" (Joh 15,12).

WAT IS HIER OP UW ANTWOORD? …..

Ja? maar….als we zó liefhebben, waar blijven wij zelf dan? We willen zelf toch ook nog leven, we willen ook nog iets voor onszelf houden. Als je alleen maar geeft, waar leef je dan van, wat heb je dan nog? Daar heeft Jezus iets op gevonden. Hij geeft zijn leven, Hij geeft zijn liefde: 'Dit is mijn Lichaam voor u', 'dit is mijn Bloed dat Ik voor u vergoten heb.' Dáárvan mag je leven.
Jezus' leven en zijn liefde ontvang je in de eucharistie, en daarvan is de bedoeling, dat je zijn leven en liefde gebruikt om het aan anderen te geven. Je ontvangt dus zijn wegschenkende liefde, en als je die liefde ook inderdaad wegschenkt aan een ander, dan krijg je diezelfde liefde telkens opnieuw in de eucharistie, om er zelf van te leven en tegelijkertijd weg te schenken, opdat anderen ervan leven. Zo bouwt Jezus met zijn leven en met zijn liefde de menselijke verhoudingen op, in de Kerk en in de wereld.

Daarvoor is geloof nodig, want om geloof is het allemaal begonnen: geloven in de liefde van God, dat God jou bemint, en dat wij weten dat wij allemaal door God beminde leerlingen zijn. Daarom belijden wij ook altijd ons heilig geloof na de verkondiging van het woord. Wij belijden dat wij geloven in de liefde die achter dat woord steekt, dat dat uit een beminnend en wegschenkend Hart komt. In een relatie door dik en dun, wordt de kracht van de liefde zichtbaar.

Zalig Pasen