Tweede Paasdag (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 554 niet laden

Al meer dan 2000 jaar, ik zei het u al, is het geloof in Jezus Christus een kracht die talloze mensen op de been houdt, beweegt en aanstuurt op hun levensweg. Zijn manier van leven, zijn keuzes, zijn verbondenheid met God zijn Vader, zijn onvoorwaardelijke goedheid dagen uit en nodigen uit om ook die weg te gaan. Jezus is niet een voorbije figuur, die slechts voortleeft in de herinnering, maar Hij is een levende werkelijkheid, die NU ervaren wordt, die NU nabij is, die NU de grond is onder het bestaan. De door de leerlingen ervaren aanwezigheid van Jezus na zijn dood en de zekerheid dat Hij leeft, is nooit verdwenen, tot in onze dagen en ook wij leven daarvan, zij het misschien ook met dagen van twijfel en onzekerheid. Geloof en twijfel horen bij elkaar, zoals ook de angst én de vreugde bij Maria Magdalena en de andere Maria, zoals ook de verloochening van Jezus door Petrus én zijn vurige geloof in Hem.

Wat betekent het voor ons dat Jezus leeft? Hoe wordt dat merkbaar in ons leven? Kunnen we putten uit Zijn kracht? Kunnen we geloven in wat bijna niet te geloven is: dat de dood is overwonnen en het leven onverwoestbaar is? Hoe kunnen we vertrouwen zonder zekerheid, met alleen de zekerheid van de getuigen van de verrijzenis? Hoe werkt Jezus' verrijzenis door in ons leven? Hoe kunnen wij zelf verrijzen, opstaan, vrij worden, los komen van onze vaste patronen en zekerheden? Hoe kunnen we ons overgeven aan écht leven: leven als een rank aan wijnstok Jezus?

De vrouwen die weggingen bij het lege graf, waar immers niets meer te zoeken was, werden onderweg aangeraakt door de ontmoeting met Jezus en de kracht die van Hem uitging. Ze overwonnen hun angst en gingen naar de hogepriesters - nota bene degenen die achter Jezus' dood hadden gestaan! - om te getuigen van de levende Jezus. Zijzelf stonden als het ware op uit hun ondergeschikte rol als vrouw en werden vrijmoedige leerlingen van Jezus, getuigen van Gods werkelijkheid. Fiere vrouwen, uít de dop!
Opstanding - verrijzenis. De kracht van Jezus gaat door.

Petrus - die zelf Jezus had verraden - spreekt later de mensen van Jerusalem toe met kracht en moed. Hij getuigt van Jezus levende aanwezigheid: God heeft Jezus doen opstaan en zo een einde gemaakt aan de dood, Hij heeft de macht van de dood gebroken. Petrus verkondigde een boodschap die volkomen haaks staat op wat algemeen werd en wordt aangenomen. Híj durfde!
Opstanding - verrijzenis. De kracht van Jezus gaat door.

Gladys. Korte tijd geleden stond hier een stralende vrouw uit Sierra Leone. Zij vertelde hoe zijzelf uit de verschrikkelijke armoede, sexuele onderdrukking en ongeletterdheid was bevrijd en hoe zij dit wilde doorgeven aan de meisjes in Sierra Leone, die eigenlijk geen kans van leven hebben.
Zij haalde haar kracht - zo vertelde ze - uit haar geloof in Jezus Christus.
Opstanding - verrijzenis. De kracht van Jezus gaat door.

In onze parochie zijn verschillende mensen die korter of langer geleden hun man of vrouw hebben verloren. Zij wisten op te staan uit hun verdriet en geven hun beste krachten aan de opbouw van de Andreasparochie omdat ze geloven in deze gemeenschap van Jezus Christus.
Opstanding - verrijzenis. De kracht van Jezus gaat door.

En zo kent u ongetwijfeld mensen - misschien bent u het zelf - die in verzet komen tegen onderdrukking, die opstaan uit dodelijk verdriet en angst vanuit die oerkracht van opstanding en verrijzenis.

Tot slot: In de Schriftverhalen van vandaag wint de ervaring het van het verstand. Met verstand alleen blijven deze verhalen gesloten, ontoegankelijk, maar met een open hart en gevoeligheid kan de kracht van God binnendringen, ook in ons. Standvastigheid in het geloof is niet eenvoudig, niet iets van ‘dat ga ik nu doen', het is een langzaam proces dat ons leven lang duurt. Petrus heeft Jezus verloochend, en toch werd hij gekozen tot de rots waarop Jezus zijn geloofsgemeenschap wilde bouwen. Bij God is niets onmogelijk.
Dat we vandaag opnieuw geraakt mogen worden door de levende Jezus, en dat we met moed en elan verder gaan op onze weg, getuigend van de hoop die in ons leeft.