In Jezus blijven

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Het is opvallend hoe dikwijls Jezus beelden uit de natuur neemt om ons duidelijk te maken wat goddelijk leven voor ons kan betekenen. Juist omdat die beelden uit de natuur zo gewoon en alledaags zijn: brood, wijn, licht en vuur, moeten wij er wel even bij stilstaan om er de volle betekenis van te kunnen begrijpen. Vandaag spreekt Jezus over de wijnstok en de ranken om onze verbondenheid duidelijk te maken met Hem als Verrezene, en met alle gelovigen onder elkaar.

In het heilige der heiligen in de tempel van Jeruzalem was een grote wijnstok uitgebeeld als een symbool van Gods volk. Wijnstok en ranken vormen samen een beeld van de Kerk. De wijnstok is een wonder van vitaliteit, hij kan 200 tot 300 kilogram druiven voortbrengen. Zijn onuitputtelijke levenskracht stuwt zich voort tot in de laatste vertakkingen om vrucht te kunnen dragen. Vanuit Jezus stroomt de liefde van de Vader door naar allen die in liefde met Jezus verbonden zijn. Door de levenskracht van de verrezen Heer deelt heel de gelovige gemeenschap in de overvloed van zijn goddelijk leven.

Het kernwoord in deze beeldparabel is dan ook ‘blijven'. Acht keer komt in deze acht verzen het woord voor ‘blijf in Mij!' Als korte hamerslagen worden die woorden in onze geest gehamerd: blijf in Mij. Dat is de voorwaarde om vruchten te kunnen dragen, want los van Jezus kunnen wij niets, dan zijn wij als dor hout dat nergens meer voor deugt dan om weggeworpen te worden. Dat ‘blijven in Jezus' is geen vrucht van taaie inspanning, die van onszelf uitgaat, nee, het is veel meer een zich laten dragen door de liefde van Jezus. ‘In Jezus blijven' is niet een opgave van enkele ogenblikken van gebed door de dag, het is een voortdurende opgave van alle dagen van ons leven, van elk uur van de dag. Echte liefde is juist herkenbaar aan de trouw, aan het blijven.

‘In Jezus blijven' betekent je helemaal openstellen voor de liefde van Jezus door te luisteren naar zijn woord en je te voeden met het hemels brood, dat eeuwig leven schenkt.

‘In Jezus blijven' betekent zelf verbonden zijn met de liefde van Jezus om vanuit deze liefde zich verbonden te weten met alle mensen en met heel de schepping. De gelijkenis van de wijnstok zegt ons: als je actief wil leven, als je in je leven vrucht wil dragen, dan moet je leven verankerd zijn in Jezus.

‘Als je in mijn liefde blijft, zal je leven veel vruchten dragen.' Vrucht dragen is nog niet hetzelfde als succes hebben. Het woordje succes staat niet in de bijbel. Geestelijke vruchtbaarheid staat dikwijls in omgekeerde verhouding tot wat wij ‘succes' noemen. Op Goede Vrijdag was het succes veel meer aan de kant van Jezus' tegenstanders. Die paar mensen onder het kruis, kon je geen ‘succes' noemen en toch heeft Jezus daar op het kruis honderdvoudige vrucht gedragen, omdat Hij in de Vader bleef. Het zijn niet altijd de grootste apostelen die het meeste succes oogsten, maar zij die het meest met Jezus verbonden blijven, brengen de meeste vruchten voort. De vruchten waaraan Jezus denkt zijn eenheid, liefde, dienstbaarheid. Elke stap die wij dichter naar Jezus zetten, zal ons ook een stap dichter bij de mensen brengen, want de verbondenheid met Jezus openbaart zich in de dienstbaarheid aan de mensen. Het is niet voldoende dat wij deze gelijkenis van de wijnstok en de ranken verstaan, maar zij zou bij ons vlees en bloed moeten worden, zodat wij van deze waarheid kunnen leven.