Pinksteren B (2012)

Wij zijn getuigen, wij zijn boodschappers, vertegenwoordigers, missionarissen, wij komen op voor de zaak van Jezus, wij staan pal voor Gods Koninkrijk. Wij zijn getuigen. Wij getuigen van de Blijde Boodschap. Daar wijst het Evangelie van dit feest naar: “Wanneer de Helper komt die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, ...”

 

Jezus zegt dit tegen zijn leerlingen, dus ook tegen de bisschoppen, de priesters en de diakens. Zij moeten zich deze opmerking zeer ter harte nemen. Maar niet alleen zij, iedereen die leerling van Christus wil zijn, krijgt deze uitnodiging en opdracht. “Ook gij moet getuigen, …”

 

Wij leven in een wonderlijke wereld. Aan de ene kant zijn wij zo vrij als een vogel, we kunnen reizen, zelfs in de economische malaise houden de meeste mensen voldoende over voor een vakantie. Luister ik naar parochianen die genieten van hun pensioen, dan hoor ik nog steeds over reizen naar het buitenland, tot en met overwinteren in Spanje.

 

Wij zijn vrij. We kunnen zeggen wat we willen, we kunnen schrijven wat we willen. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers. We kunnen dus getuigen van Hem, van wat God voor ons heeft gedaan, we kunnen voor zijn Zaak opkomen, voor zijn Koninkrijk. De vraag is of we dat ook doen?

 

Het is altijd lastig want als ik tot kerkgangers spreek, dan spreek ik tot hen die de moeite nemen om naar de kerk te gaan. Veel kerkgangers zijn bovendien vrijwilligers in de kerk, steken de handen uit de mouwen en helpen waar nodig. 

 

Actieve gelovigen komen er in de statistieken ook goed uit. Uit verschillende onderzoeken blijkt steeds weer dat het percentage gelovigen onder de vrijwilligers op school, in de sport en waar dan ook, relatief heel hoog is. Geloof motiveert om anderen nabij te zijn, om tijd te geven en niet alles voor jezelf te houden. Geloof motiveert om de vrijheid die je hebt ten goede te laten komen aan anderen.

 

Vandaag spreekt Jezus over nog iets, niet alleen over naastenliefde of actief kerkbezoek of actief gebedsleven, we moeten ook getuigen zijn, getuigenis afleggen van wat ons bezielt en motiveert.

 

Misschien is deze wel het moeilijkste van de drie. God beminnen, naar de Kerk gaan, bidden, in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, geloofsverdieping, lezen in de Schrift – samen met anderen en in persoonlijke meditatie. Ik ben al blij als ik zie dat mensen daartoe komen. Dan is er die tweede stap die bij sommigen de eerste stap lijkt te zijn: Aandacht voor je naaste, goed zijn voor de ander, eigenbelang overwinnen, niet leven voor jezelf maar leven om anderen gelukkig te maken en daarin ook zelf je geluk te vinden. Deze twee, God en de naaste liefhebben, komen ook samen als je God kunt zien in de naaste, als je God kunt dienen in de naaste en God kunt liefhebben in de naaste. Dit alles is al vrucht van de heilige Geest. Want de heilige Geest schenkt ons die liefde voor God en de naaste, de heilige Geest zet ons in beweging, vuurt ons aan, maakt ons gul en ruimhartig, mild en behulpzaam, de heilige Geest maakt ons warm van hart en geeft ons wijsheid.

 

Maar die derde is echt lastiger: Getuigenis geven van wat ons bezielt, van Wie ons bezielt. Wie heeft daar nog de woorden voor? Soms hoor ik mensen met bewondering spreken over Jehova Getuigen, over Evangelische Christenen, mensen die langs de deur gaan, die op de markt iets uitdelen, die blaadjes in de bus doen, mensen die je aanspreken over geloof en kerk. Voor de een hebben we meer waardering dan voor de ander, maar we kijken toch met bewondering, want “ze doen het toch maar”.

 

Zulke mensen hebben we ook in onze Kerk in een beweging als het Neo Catechumenaat. In die beweging gaan soms complete gezinnen naar het buitenland, zij geven carrière en leefomgeving prijs om elders te getuigen van wat hen bezielt. Maar we hebben het ook zelf vaak meegemaakt. Hoeveel missionarissen zijn er uit Nederland voortgekomen, mannen en vrouwen, priesters, broeders, zusters, leken? Zij gingen om te getuigen van Christus.

 

Jezus nodigt u en mij uit te getuigen. Misschien zouden we de straat op moeten, en komt dat ooit weer, maar laten we beginnen in onze directe omgeving, opkomen voor de zaak van Jezus, opkomen voor zijn Kerk, voor zijn Evangelie. Daarvoor hoeven we niet allemaal theoloog te zijn, al zal verdieping ons wel helpen. Iedereen kan getuigen, maar we moeten het soms weer leren, getuigen in liefde, getuigen in hulpvaardigheid, niet alleen met de daad, ook met het woord, zeggen waarom je dit doet en belangrijk vindt. Opkomen voor bepaalde keuzen in bedrijfsleven, medische wereld, sport, school, et cetera.

 

Hoe zou het zijn als de banken niet uit zijn op eigen winst en grotere bonussen, maar op betere dienstverlening, als ze dat doen waarvoor ze in leven zijn geroepen? Christenen binnen die banken zouden daar het voortouw in mogen nemen. Hoe zou de wereld zijn als multinationals niet alleen uit zijn op meer winstuitkering voor de aandeelhouders, maar op het wel en wee van de mensen die in die landen leven en werken, op milieu en verbetering van leven? Het zouden Christenen mogen zijn die daarin voorop lopen. Dit kunnen we toepassen op alle geledingen van onze samenleving. Daarvoor hebben wij zijn Geest nodig. Maar eerst moeten we ons eerlijk afvragen of we het ook echt willen. Want onze eigen wil, is Hem heilig. Misschien moeten we beginnen te vragen om het goede méér te willen, vragen we om Gods Geest vragen. Amen.