Pinkstermaandag 2012

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 419 niet laden
Ook vandaag vieren wij nog het feest van Pinksteren. Als het ware het begin van de kerk.  Maar vooral dat wonder van de nederdaling van de H. Geest  over de 12 apostelen  -  dat wonder dat zich voortdurend herhaalt.  Zoals daar in Ephese:  in de eerste lezing hoorden jullie hoe omtrent 12 bekeerlingen werden gedoopt in de Naam van Jezus Christus waarna de H. Geest over hen kwam en zij in talen gingen spreken en profeteerden.  In de Statenvertaling staat er: in vreemde talen, in weer een andere, de Naardense  vertaling in andere talen, in mijn Franse nouveau testament kwam ik zelfs tegen dat zij vreemde woorden gingen spreken, des paroles mysterieuses.  Kortom: toen de H. Geest over hen kwam  -  toen gingen zij in tongen spreken .   Net als de 12 apostelen over wie het gisteren ging.

Dat zal waarschijnlijk niet op die manier gebeuren tijdens de doop, die hier zo dadelijk plaatsvindt.  Als de dopelingen al geluiden maken  -  dan is dat niet hetzelfde. Maar dat doet er niets aan af dat die dopelingen door de doop worden opgenomen in het mystiek lichaam van Christus en dat de H. Geest over hen komt.

De doop: het is niet alleen zo ongeveer het belangrijkste sacrament; het is ook een sacrament dat door elke christelijke denominatie erkend wordt.  Als het ware een element dat alle christenen met elkaar verbindt, ook als zij het geloof misschien op een wat verschillende manier  belijden.

In de evangeliën lezen wij dat Johannes de doper doopt met water. Maar, zegt hij, na hem zal Iemand komen om te dopen met de H. Geest (Mt 3: 11; Lc 3: 16; Joh 1: 33). Wij weten: dat is Jezus Christus, in wiens Naam ook zo dadelijk gedoopt zal worden.

De H. Geest.  Het is, als wij spreken over de H.  Drie-eenheid,  al zo moeilijk om je een voorstelling te maken van God de Vader.  Het zal geen toeval zijn dat in de beeldende kunst veel minder kunstenaars zich aan God hebben gewaagd dan aan Jezus, Maria of andere heiligen, zulks los van het feit dat de kerk vaak beperkingen stelde aan het afbeelden van de Enige Eeuwige. Niet voor niets zegt God tegen Mozes op de berg mijn aangezicht kunt ge niet zien want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven (Ex 33: 20). Nooit heeft iemand God gezien schrijft Johannes in zijn eerste brief (1Joh 4: 12).

Maar de H. Geest   -  ga daar maar eens aan staan. In de beeldcultuur zien wij de H. Geest vaak als een duif, maar maakt ons dat veel wijzer ?  De evangelietekst van vandaag geeft wel een handvat:  Jezus belooft  Zijn volgers, dat Zijn Vader hun een Helper zal geven om voor altijd bij hen te blijven, de Geest van de waarheid die bij hen zal blijven en in hen zal zijn. Op andere plaatsen wordt ook wel gesproken, naar analogie van de Griekse oertekst, van een Parakleet.  Bedoelt Hij de H. Geest  ?

Het woord, dat in de schrift wordt gebruikt voor de H. Geest is pneuma, soms ook hieron pneuma in het Grieks, en in het Hebreeuws roeach, of roeach hakkodesj. Roeach en pneuma hebben verscheidene betekenissen:  geest dus, ook wel ziel, maar ook wind, adem.  Mag je het hertalen  als de adem van God ?

Wind zou ook kunnen. Als de profeet Elia zwaar in de merode zit  -  dan spreekt God hem niet toe in een zware storm, evenmin in een aardbeving en ook niet in vuur.  Nee, God spreekt het verlossende woord tot zijn profeet in het suizen van een zachte bries (1 Kon 19: 11-12).  Gods Geest als een verkoelende wind wanneer het ons te heet onder de voeten wordt.  Of Gods Geest als een verwarmende bries wanneer de kou van de crisis ons tot wanhoop brengt.  En dan denk ik niet aan de materiele, de financiële crises, maar aan de morele, de spirituele aftakeling, die wij om ons heen zien, en misschien ook wel in ons zelf.  Want is onze samenleving niet in toenemende mate, om de woorden van de H. apostel Paulus te gebruiken, er een ’’zonder liefde en zonder mededogen’’ (Rom 1: 31) ?

Misschien moet ik helemaal niet proberen de H. Geest in woorden te vatten.  Is de H. Geest te groot, te geweldig om begrepen te kunnen worden door ons sterfelijke wezens. En dat hoeft ook niet, zo lang wij weten, dat Gods Geest er altijd en overal is, om ons te helpen, te inspireren, te troosten als een zwaar verlies ons treft, ons bij te staan als rampen ons deel zijn, om ons te bemoedigen als wij bijvoorbeeld aan de vooravond van een zware operatie staan.

Bidden wij dat wij  waardig zijn dat de H. Geest over ons kome, over de twee mensenkinderen, die nu de doop gaan ontvangen in het bijzonder. Amen.