Aswoensdag - 2015

Lieve mensen,

Aswoensdag: wat we ons daarbij moeten voorstellen zullen we horen als we straks een askruisje krijgen. De ouderen onder ons herinneren zich zeker dat dit vroeger klonk als volgt: ‘Gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Dat waren de woorden die God tegen Adam en Eva zei toen ze na de zondeval uit het Aards Paradijs werden verdreven. Stof waren ze, niets meer dan stof, en tot stof zouden ze terugkeren. Dat hoorden we dus vroeger bij ons askruisje, maar sinds 1979 horen we gewoonlijk: ‘Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap.’ Dat zijn de eerste woorden van Jezus wanneer Hij zijn openbaar leven begint. We zullen ze volgende zondag in het evangelie horen.

De Blijde Boodschap is dat Jezus, dat God zelf onder de mensen komt wonen en wat het bekeren inhoudt, hoorden we zowel in de eerste lezing als in het evangelie: vasten, met anderen delen en bidden. We zien het hier ook vooraan op de leistenen van de mooie vastenschikking: ‘Vasten’, en ‘Nu beginnen’ lezen we. Jezus roept ons uitdrukkelijk op dat in nederigheid en eenvoud te doen. Geen grote woorden en opvallende gebaren, maar eerlijkheid. En niet uitstellen tot morgen, maar vandaag beginnen met soberheid, met bezinning en met delen met anderen.

Daartoe roept ook Broederlijk Delen ons op. Elk jaar wordt er steun gevraagd voor de armen in een bepaald land. Vorig jaar was dat Senegal, dit jaar is het Peru. En ook zoals elk jaar gaat het over eenvoudige mensen die met de bezitsdrang van de rijken geconfronteerd worden. Wat zegt de eenvoudige Marco die we hier op de affiche zien daarover? Niet dat hij rijk wil worden, maar dat hij boer is, en dat hij dat ook wil blijven. In de volgende weken zullen we meer horen over Marco en de mensonwaardige problemen waarmee hij te maken krijgt, omdat rijken nu eenmaal maar één doel hebben, en dat is nog rijker worden. En wellicht tot onze verbazing zullen we vernemen dat wij mee de oorzaak zijn van de problemen van Marco en zoveel anderen.  

Lieve mensen, laten we vol toewijding doen wat Jezus ons vraagt als we het askruisje krijgen. Laten we ons in de kern van ons geloof vestigen, ons voornemen dat we willen delen met anderen en willen geloven in de Blijde Boodschap dat God zelf onder ons wil wonen. Amen.