Van fundamentalisme bevrijd ons Heer!

Beste vrienden,

zo een zweep zoals Jezus die toen uit touwen geknoopt heeft om al die handelaars en geldwisselaars uit de tempel te verjagen, zo’n zweep zou ik vandaag ook wel willen hebben.

Het zou toch zoveel voldoening geven, wanneer ge gewoon zo’n zweep in de hand zou kunnen nemen en al diegenen zou kunnen verjagen, die de godsdienst misbruiken en voor hun eigen karren spannen, die Gods boodschap vertrappelen en uit zijn huis een rovershol maken.

Neen, als het aan mij lag zou ik die gesel wel niet in de eerste plaats op de rug van de geldwisselaars en de kooplui terecht laten komen. Ik zou me heel andere geadresseerden kunnen voorstellen. Mensen waarvan, op dit moment, een nog een veel groter gevaar uitgaat en die door hun acties ook veel meer schade aanrichten, dan gelijk welke geldwisselaar in de voorhof van de Tempel dat ooit had kunnen doen.     

Wanneer mensen het geloof, ja God zelf, instrumentaliseren om mensen aan hun fanatisme en terreur te onderwerpen, dan wordt daardoor zowel het geloof als de religie dusdanig in diskrediet gebracht, dat niemand onder ons de enorme gevolgen daarvan werkelijk kan inschatten.

Natuurlijk denk ik daarbij in de eerste plaats aan die dictators in het Midden-Oosten, die met God en geloven persoonlijk maar zeer weinig te maken hebben, maar wier levenswegen met lijken zijn bezaaid, en die er geen van allen voor terugschrikken om Gods naam steeds weer in de mond te nemen en het geloof van hun onderdanen voor eigen doeleinden te misbruiken.

En ik denk ook aan al diegenen die, in naam van de ene God, over de Koran of over de Bijbel van de Joden en de Christenen spreken, om de mensen ertoe op te roepen anderen te doden, en die hun volgelingen daarbij ook nog wijsmaken, dat ze daarmee een daad zouden verrichten die aan God welgevallig zou zijn. Sinds enige tijd denk ik daarbij ook aan de Amerikaanse president die open dreigt met de totale uitroeiing van het volk in Noord Korea.

Ik had altijd begrepen dat fundamentalisme, religieuze verblinding, terreur en geweld, intussen uit het christendom verdwenen waren. Dat zou nog alleen bij andere religies voorkomen – het Christendom zou intussen naar een vredelievende geloofsgemeenschap zijn geëvolueerd. Maar nu is me duidelijk geworden dat er ook onder ons, christenen, fundamentalisten actief zijn. Fanatiekers die op het eerste gezicht niet minder gewelddadig zijn als om het even welke andere religieuze ijveraars in de wereld.  

Het zijn allemaal fundamentalisten, om het even of ze Moslim, Christen, Dictator of President worden genoemd. Maar één ding zijn ze zeker niet: het zijn geen van allen mensen die voor zichzelf mogen beweren dat ze in de naam van God mogen spreken. En ook zij mogen Gods naam alleen maar in de mond nemen om vergeving af te smeken.

Elke oorlog is een catastrofe, dat weet iedereen die ooit een oorlog heeft meegemaakt en/ of er slachtoffer van is geworden. Een oorlog is altijd een bron van onvoorstelbaar menselijk leed en om geen enkele reden goed te praten.

Ik zou vandaag zo een bundel geknoopte touwen, waarmee Jezus de kooplieden uit de tempel heeft gejaagd, in de hand willen nemen om al die fundamentalisten die onze wereld vandaag verzieken, te verjagen. Maar daar heb ik het recht niet toe.

Daarom kan ik alleen maar smeken: Heer, Gij die weet wat in ons mensen steekt. Bekommer u om onze wereld, verdrijf alle agressoren – zowel die uit het oosten als uit het westen. Maak dat ze de wapens neerleggen en met elkaar praten, zodat er terug vrede op deze aarde komt; Wij vragen U dat omwille van de kinderen, uw kinderen in Syrië en Irak, in Israël en Palestina, in Noord en Zuid Korea, in Afrika en ook omwille van de kinderen in ons eigen land. Amen