Vastenactie-Paasviering met School 2015

Vastenactie-Paasviering op Witte Donderdag in de kerk van Nieuwenhagerheide

Inleiding

De onderwijzer van groep 7 gaat een stukje voordragen vertaald uit een liedje van ABBA: I HAVE A DREAM!

Ik heb een droom

 Een eigen lied

 Een steun en troost

 Bij elk verdriet

 Geloof je in het wonder

 dat daar voor je staat

 Durf je weer naar morgen

 als het soms niet gaat

Iedereen heeft wel een Droom? Jong, oud, rijk of arm, gelukkig, niet gelukkig. Iedereen die hier vandaag in de kerk zit droomt wel van iets! Een goed rapport, profvoetballer, miljonair, speelgoed, gezond worden, gelukkig zijn.

Dromen kunnen heel verschillend zijn, maar ook misschien wel hetzelfde en heel herkenbaar. Maar wat is jouw droom? En Wat zou de droom van je buurman zijn? En zou het niet gemakkelijker zijn als we allemaal hetzelfde zouden dromen?

Maar wat is dan nu een droom? Is dat zo’n ding dat door de lucht vliegt en filmopnames maakt?

En mag je eigenlijk wel dromen? Want mijn meester zei vroeger altijd: ‘Nu stop eens met dromen en ga aan het werk!’ Mag ik dan alleen maar in bed dromen?

En ja … wat als dan een droom uitkomt … Mag je dan weer iets nieuws dromen? En wat moet je dan nog dromen en voor wie?

Allemaal vragen en mogelijke antwoorden over dromen… en eigenlijk zijn de meeste vragen niet makkelijk te beantwoorden?

Maar als we allemaal eens een en hetzelfde mochten dromen voor elkaar WAT ZOU DAT DAN ZIJN?

En mogen de dromen voor de mensen uit Sri-Lanka een beetje uitkomen… Dat is tenslotte waar we de afgelopen weken regelmatig bij hebben stilgestaan.

We gaan nu luisteren naar een liedje van de Cranberries – dreaming your dream

Liedje: Cranberries – dreaming your dream

Voordracht versje / gedicht leerling uit groep 6 (wel goed, maar niet gek!)

Verhaal: Een brug (op achtergrond – beamer: landschap met rivier) aantal leerlingen uit groep 7 beelden het verhaal uit.

Liedje: Same love (instrumentaal)

Voordracht versje / gedicht leerling uit groep 6

Vervolg verhaal ‘Een brug’ met leerlingen uit groep 7

Liedje: westlife – ‘I have a dream’

Pastoor Geudens vertelt een verhaal uit het evangelie over de barmhartige Samaritaan

A.: Ons geloof leert ons dat je 3 dingen nodig hebt, je hoofd, je hart en je handen, daarom vertelde Jezus het verhaal dat pastoor Geudens net vertelde over de barmhartige Samaritaan.

Hij kreeg medelijden met de man die mishandeld werd door de rovers, het medelijden is de liefde oftewel het hart.

Hij gebruikte zijn goede verstand, hij vraagt zich af wat deze man nodig heeft, oftewel zijn hoofd.

Hij biedt hulp aan, hij verzorgt hem en brengt hem naar de herberg en geeft geld om verder te helpen, oftewel zijn handen.

Maar wat wil Jezus nu eigenlijk zeggen, Hij vindt namelijk iets heel belangrijk en dat is: Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, en uw naaste als u zelf.

Maar wie is nu die naaste? Dat kan zijn je zusje, je broertje, je vriendje, je vriendinnetje, maar ook de kinderen in Sri Lanka waar we de laatste weken mee aan de slag zijn geweest, waar we geld voor ingezameld hebben.

We zijn dus eigenlijk een beetje bezig met een droom van Jezus, naastenliefde.

Tijdens deze vastenactieviering hebben wij het ook over dromen, iedereen heeft wel een droom. We hebben al diverse dromen gehoord, in de liedjes, in de gedichtjes en dadelijk gaan we nog meer dromen horen. In het toneelstuk zag je dat de kinderen ook een droom hadden, ze wilden samen spelen. Dit werd pas bereikbaar toen zij samen een brug over het water bouwden. Door het geld dat we voor de kinderen in Sri Lanka hebben ingezameld bouwen we ook aan een soort brug. Een brug die deze kinderen helpt om een verandering in hun leven te maken, waardoor ze een betere toekomst krijgen dan hun ouders.

Laten we daarom tijdens deze vastenactieviering bidden voor de kinderen in Sri Lanka en voor ons zelf, dat God luistert naar hun en onze dromen. We gaan dit doen door samen het onze Vader te bidden. Ga even rechtop zitten en kinderen die niet mee bidden wil ik vragen om toch even stil te zijn.

Onze Vader………

Leerlingen uit groep 8 dragen iets voor aan de hand van beginregel: Ik heb een droom… (tijdens voordracht leerlingen groep 8 op beamer: foto’s van bruggen)

Dankwoord voor leerlingen inzet VASTENAKTIE en Opbrengst Vastenactie tot dusver… door de onderwijzer van groep 7.

(Op beamer foto’s van leerlingen tijdens vastenactie )

Afsluitend woord/gedicht door pastoor Geudens

Verlaten kerk – met op achtergrond liedje Same Love (instrumentaal)