Het wonder verkeerd

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Het verhaal van de voetwassing staat bij Johannes. Zijn hele evangelie staat er op gericht aan te tonen dat Jezus de Zoon is van God, het Woord van God. Dat Hij sprekend op God gelijkt.
Als we willen weten hoe God is en hoe Hij bestaat, hoe Hij er uitziet, hoe Hij handelt en denkt, dan is er maar één adres: kijk dan naar Jezus.

Als dat zo is, dan is Jezus het aan zichzelf verplicht in het grote uur van zijn bestaan een groot wonder te doen. Dan moet Hij een groot teken stellen. Iets waar de wereld van opkijkt. En dat doet Hij nu juist niet. Of liever, Hij doet het wonder verkeerd. Hij doet het verkeerde wonder. Hij doet iets wat helemaal niet past in het beeld dat wij ons van God maken. Het teken klopt niet met wat wij verwachten.
In onze ogen zou Hij in dit uur iets moeten doen wat iedereen met verbazing slaat: een machtig teken! Dan zouden allen zich voor zijn voeten neerwerpen en met veel vertoon belijden, dat Hij de Zoon van God is. Dan zou het voor iedereen en voorgoed evident zijn: God bestaat, er is nu geen enkele twijfel meer mogelijk.

Maar Jezus doet het verkeerde wonder. Hij doet de mensen inderdaad verbaasd opkijken. Hij buigt zich voor de mens met vuile voeten. Dat is dus het wonder. Het onverwachte gebaar. Hij zet de wereldorde op zijn kop. Je zou het verwachten van iemand die zijn zinnen heeft verloren, van iemand die niet beseft, dat macht overwonnen wordt door grotere macht.

Maar daar zit nu precies het grote, het nieuwe geheim. God breekt de macht door de macht te beschamen, door elk vertoon van macht zinloos te verklaren. In plaats van anderen te doen buigen, buigt Hij zelf. In plaats van anderen op de knieën te krijgen, gaat Hij zelf door de knieën. Hij doet het wonder verkeerd. Hij doet het verkeerde wonder. In het grote uur van zijn leven stelt Hij dus toch het grote teken: daarvan kijkt de wereld verbaasd op.

De grootheid van de mens ligt dus blijkbaar in het gebaar van de dienstbaarheid. Het is het gebaar van de stille mens, die ongezien en gratis het eenvoudige goede doet.

Maar het is nog sterker: de verliezers krijgen vandaag voor één keer het gelijk aan hun kant. Zij staan nooit in de schijnwerpers. Ze zijn gewoon verliezers over de hele lijn. En wie zich met hen bezighoudt, is verliezer samen met hen.

Vandaag is het hun feest. Vandaag mogen zij horen dat zij God beter kennen dan de vele mensen, die menen dat God alleen voor de begoeden is. Hij is daar op zijn best, waar Hij niets te winnen heeft. God is vandaag de grote verliezer. Hij staat in het kamp van de verlorene en de verworpene.

Morgen, op Goede Vrijdag, zal dat voor iedereen duidelijk zijn: het zal met Hem wonder