Meditatie

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Hij, Jezus van Nazaret, die aan zovelen, lammen, kreupelen, uitgestotenen, nieuwe hoop had gegeven en nieuwe levensmogelijkheden, sterft in eenzaamheid. In de steek gelaten door genezen kreupelen, genezen lammen, opgenomen uitgestotenen. Want al die mensen die we overal in het evangelie tegen komen zijn nergens te vinden in het lijdensverhaal.

Hij, die het voorbeeld was van zijn leerlingen, tegen wie zij opzagen, die zij bewonderden; Hij, die hen had geïnspireerd: sterft in eenzaamheid. Hij moest alleen een verschrikkelijke dood in omdat ze niet meer in hem geloofden. Niemand van al die mensen spreekt de spot tegen die men hem toeroept als hij hulpeloos aan het kruis hangt.

Hij, die net als ieder ander van het leven was gaan houden, net in de dertig, jonger dan de meesten van ons, vraagt tevergeefs om begrip op het moment dat zijn bestaan wordt afgebroken.

Hij, die God zijn Vader had genoemd, die voor God was opgekomen in een tijd van godsdienstig formalisme, Hij, die de eredienst had gezuiverd, Hij, die gezegd had: het is mijn spijs en drank om de wil van mijn Vader te doen: Hij voelt zich van God verlaten, want Hij zegt: Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten.

Hij werd pas door blinden gezien toen hij dood en begraven was. In gewone taal: toen het te laat was. Zoals je pas echt van je moeder houdt als ze er niet meer is.

Hij werd pas door lammen opgezocht, toen hij dood was. In gewone taal: toen het te laat was. Zoals je pas echt van je levenspartner houdt als die er niet meer is.

Hij werd door zijn leerlingen pas verkondigd, toen Hij monddood was gemaakt, toen Hij gestorven was. In gewone taal: toen het te laat was. Zoals je pas met waardering over iemand spreekt bij zijn graf.

Hij werd door zijn Vader pas verheerlijkt drie dagen na zijn dood In gewone taal: toen het te laat was.

Of niet soms? Is het geen menselijke fout van God dat Hij net als de mensen pas na zijn dood ingrijpt? Heeft Jezus ons misschien willen zeggen: wanhoop, lijden, eenzaamheid, dood en zelfs godverlatenheid hebben niet het laatste woord. Het laatste woord is Pasen. Dat wil zeggen: voorbijgang van wanhoop, en lijden, en eenzaamheid en dood en zelfs voorbijgang van godverlatenheid.

Heeft Jezus ons willen brengen tot het geloof dat iedere mens die sterft, en die stervend zegt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten: ook zal zeggen: Hij, die op de troon zit maakt alles nieuw. Eer zij God. Vrede op aarde.