Ook wij staan onder het kruis van Jezus

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Is het niet vreemd dat de liturgie op het feest van Christus Koning het verhaal van de kruisiging laat voorlezen? Toch is het juist. Wij kennen geen Christus, tenzij de gekruisigde; wij kennen geen verlossing dan door het kruis.

Lucas heeft deze scène wel met een bedoeling geschreven. Hij plaatst bepaalde groepen van mensen onder het kruis. In die mensen kunnen wij onszelf herkennen.

Vooreerst gaat onze aandacht naar het sprakeloze volk, dat op een afstand toekijkt. Jezus heeft hen ontgoocheld. Zij hadden verwacht dat Hij hen zou verlossen uit de macht van de bezetter en dat Hij hun brood zou geven. Zij hoopten op genezing van allerlei kwalen... En nu hangt daar de gekruisigde, machteloze Jezus, die al hun verwachtingen stukslaat.

Ook zijn er de spottende leiders van het volk: "Anderen heeft Hij geholpen!" Dat was het juist wat ze Hem niet konden vergeven. Hij had de armen, de zondaars, de zieken geholpen. "Met welke macht doet Gij dat?" hadden ze Hem gevraagd. En nu zien ze Hem daar zelf aan het kruis geslagen, schijnbaar machteloos. Volgens hen was God niet met Hem.

Bij de spot van de overheidspersonen voegde zich ook de hoon van de soldaten. In hun spot evenaren ze de leden van de Hoge Raad. Zij zien het opschrift boven het kruis "Jezus, de Koning der Joden". Zij kunnen zich zulk een koning niet voorstellen, die zijn macht alleen voor anderen gebruikt: "Als jij de Koning van de Joden bent, red dan jezelf!" - "Als jij de Messias bent, red dan jezelf en ons!" snauwt een boosdoener Hem toe. De geloofsbelijdenis in Jezus, de Redder van de wereld, wordt hier tot in het uiterste belachelijk gemaakt.

Wat doet Jezus in deze situatie? Hij komt niet van het kruis. Hij is gekomen om anderen te redden, niet om Zichzelf te redden. Waar de wereld daden wil, doet Hij niets dan lijden, waar Hij volgens anderen moest spreken, zwijgt Hij. Hij wil dienen tot in de dood. Met deze gekruisigde Jezus moeten wij ook in het reine komen. Hij vertrouwt niet op wapens, Hij houdt niet van spectaculaire daden, Hij gebruikt geen geweld tegen geweld. Dit is een harde les voor de Kerk van Jezus. Zij mag niet aan de kant van de macht en het geweld staan. De bekoring is telkens groot om met machthebbers mee te doen en zo zelf macht te verwerven. Dat zou verraad zijn aan de boodschap van Jezus.

Welke plaats moeten wij innemen tegenover deze gekruisigde Heer! Lucas zegt het ons in de persoon van de goede moordenaar. Heel de mensheid hangt met Jezus aan het kruis, links en rechts van Hem. Allen zijn we schuldig en verdienen de kruisdood. De enige rechtvaardige is in ons midden opgehangen. Die moordenaar hing twee voet boven de massa uit aan het kruis. Wij zitten ook dikwijls vastgenageld aan ons kruis: het kruis van ons karakter, het kruis van ons verleden, het kruis van ons werk. Wij kregen wat wij verdienden, maar Hij heeft niets verkeerds gedaan. Het zou goed zijn als wij ons een paar meter boven het dagelijkse gebeuren zouden verheffen, iets hoger dan de meedeinende massa, om ons te kunnen bezinnen op ons leven. Aan het kruis is de ene boosdoener een gelovige geworden. Hij drong dieper door in dit gebeuren en door het lijden erkende hij de heerlijkheid van de Zoon Gods. Hij geloofde in de Heer Jezus en in Gods macht om mensen te redden. Op deze verhulde wijze openbaarde God zichzelf in de gekruisigde.

"Jezus," zegt hij - alleen de blinde noemde Jezus ook bij zijn naam - "Jezus, denk aan mij!" Hij vraagt niets. Hij vertrouwt zich helemaal toe aan Jezus, als Hij in zijn heerlijkheid aangekomen zal zijn. Jezus heeft Hem begrepen en geeft hem al stervende dit wondermooie antwoord: "Vandaag nog zult gij bij Mij zijn". Als wij zouden kunnen geloven zoals die boosdoener, dan zouden wij vanaf ons kruis tot een levende verhouding met Jezus komen. Dan zouden wij ‘vandaag' nog iets mogen ervaren van zijn heerlijkheid. Uiterlijk zullen wij aan ons kruis blijven hangen, maar innerlijk mogen wij reeds de vruchten smaken van Gods vrede, vreugde en zekerheid. Wanneer wij ons jawoord aan de wil van de Vader en aan de dienst van de mensen met Christus uitspreken, kan Hij zijn Koninkrijk op aarde vestigen.

Zijn koningschap begint in de harten van de mensen. En het moet gestalte krijgen in deze wereld door vrede, waarheid en gerechtigheid. Als zijn koningschap alleen in ons hart verborgen zou blijven, dan doet dat niemand pijn, maar dan doet het ook niemand goed. Zijn koningschap moet zichtbaar worden voor heel de wereld in daden, zoals het opschrift van het kruis voor heel de wereld was bestemd.