Wat is er nodig om gelukkig te zijn?

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden


Als wij nu eens samen de vraag zouden moeten beantwoorden: wat maakt de mens gelukkig? welke antwoorden zouden we dan krijgen? Waarin zou u het geluk vinden?

Misschien in grote rijkdom? Het geld regeert de wereld. Misschien in aanzien en een hoge functie? Wie een mooie carrière kan opbouwen, heeft ook veel vrienden. Misschien wenst u gezondheid en welstand, dan kunt u zorgeloos leven, lachen en van het leven genieten.

Nu is het opvallend dat in dit evangelie al de waarden waaraan een mens erg gehecht is, waardeloos worden genoemd. En waarden die een mens van nature niet wil aanvaarden om gelukkig te zijn, worden hier voorop gesteld. Armoede, tranen, honger en lijden zijn volgens het evangelie voorwaarden om echt gelukkig te zijn.

Wij kunnen de zaligsprekingen alleen begrijpen en als levensnorm aanvaarden vanuit ons geloof. Menselijkerwijze protesteren wij tegen die voorwaarden om gelukkig te zijn. Wij verwachten geen geluk van de armoede, evenmin van honger of verdriet en nog veel minder van vervolging.

Alleen in het geloof aan de Heer Jezus, aan zijn levenswijze, kunnen wij die waarden als eigen levensnorm aannemen. Jezus zelf heeft arm geleefd, Hij heeft het lijden en de droefheid van de mensen meegedragen, Hij heeft de vervolging tot aan de dood op het kruis doorstaan.

Door de verrijzenis van Jezus heeft God bewezen dat dit de levensweg van God is, de weg die voert naar het ware, onvergan-kelijke geluk, dat zulk een levensweg zelfs bestand is tegen de dood. Jezus heeft door die zaligsprekingen de ogen geopend voor de onvergankelijke goederen die God voor ons bereid heeft. De wederwaardigheden van dit leven kunnen niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid die aan ons openbaar zal worden.

Het viervoudige ‘wee u' van Lucas is nog steeds actueel. De verzadigde, die genoeg heeft aan zich zelf, is ver van het Koninkrijk van God. Hij zal aan de eigenlijke waarden van het leven voorbijgaan.

De mens leeft niet van brood alleen. De dingen van deze wereld gaan voorbij. Alleen de mens zelf zal blijven. Wat blijft er tenslotte over van de rijkdom, de welstand, de gezondheid en het aanzien? Wie die dingen als hoogste en laatste levensdoel nastreven, zullen tenslotte met lege handen voor God staan.

Het ‘nu' is vluchtig en onbeduidend in vergelijking met het ‘dan', wanneer God de armen rijk zal maken, de tranen van de wenenden zal drogen, de lijdenden zal laten delen in zijn eigen heerlijkheid.

Wij zullen het ‘nu' niet volledig kunnen veranderen, maar wij blijven hoopvol en geduldig wachten in de zekerheid dat het Rijk van God zelf baanbrekend zal werken in het wereldgebeuren. Het ‘dan' van de volle openbaring van de heerlijkheid van God zal zeker komen en wij kunnen die komst van het Rijk van God, het rijk van vrede en gerechtigheid bespoedigen door arm te worden met de armen, door het lot van de hongerigen en lijdenden te delen.

Mensen die de bergrede van Jezus ernstig nemen in het leven, hebben de wereld er opmerkzaam op gemaakt dat de waarden die Jezus aanprijst, daadwerkelijk het aanschijn van de wereld kunnen veranderen, dat die levensweg niet onmogelijk is in deze wereld, dat de bergrede mensen echt gelukkig kan maken en ook anderen geluk kan bezorgen. Laten wij maar herinneren aan de armoede van de heilige Franciscus, die zoveel geluk uitstraalde, dat honderden rijken zich bij hem aansloten. Laten wij herinneren aan de geweldloosheid van Gandhi en van Martin Luther King, die efficiënter heeft gewerkt dan alle geweld. Laten wij herinneren aan het vrijwillig lijden van pater Maximilian Kolbe, dat leven bewerkt heeft voor anderen.

Overal waar mensen proberen te leven volgens de maatstaven van de bergrede, daar ontstaan oasen van vrede, liefde en geluk. Daar wordt de geest van deze wereld doordesemd met de nieuwe werkelijkheid van het Rijk van God.

Waar mensen ontvankelijk en afhankelijk staan tegenover God, daar wordt God zelf de sterke en trouwe verbondspartner van de mens, zodat zijn kracht zich openbaart in de zwakheid van de mens. Op God bouw je nooit te vergeefs, daar staat de verrijzenis van Jezus borg voor.