Zalig die arm zijn

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Je zou kunnen denken dat Jezus hier spreekt voor mensen, die in materieel opzicht arm zijn, die honger hebben of verdriet. En dat is misschien ook zo. Maar toch anders dan wij op het eerste gezicht denken.

Jezus ziet nog een andere, veel diepere nood bij deze mensen. Hij ziet hen namelijk als een profeet, als iemand die meer dan wie ook oog heeft voor de diepste nood van mensen. Daarom houdt Hij ook geen inzamelingsactie voor hen. Dat zouden wij doen. Maar dat was een incidentele hulpverlening geweest. Geen structurele hulpverlening. Hij zou daarmee die talloze anderen, die in een zelfde situatie verkeren, niet geholpen hebben. Bovendien zouden die mensen ook niet zo geweldig geholpen zijn als Hij ze had gezegd: 'Zalig zijn jullie'. Die mensen zouden dan terecht hebben kunnen zeggen: 'Ja, ja, maar daar kan ik mijn hongerige maag niet mee vullen.'

Het gaat Jezus om iets veel dieper. Het gaat Hem om mensen die arm zijn omdat ze geen contact hebben met anderen. Het gaat om mensen die honger hebben naar bevestiging. Het gaat om mensen voor wie het enige contact dat ze met anderen hebben bestaat in het veroordeeld worden en versmaad en geminacht. Tegen die mensen zegt Jezus: 'Zalig zijn jullie, want jullie gaan het rijk van God binnen. Zalig zijn jullie, want jullie verlangen naar bevestiging zal worden vervuld. Zalig zijn jullie, want jullie verdriet wordt veranderd in vreugde'.

Alleen al door dit te zeggen verandert Hij hun verdriet in vreugde. Het zal je maar gezegd worden als je door Jan en alleman wordt veroordeeld. 'Zalig ben je'. Juist door dit te zeggen tegen die mensen maakt Hij contact met mensen die arm zijn aan contact. Alleen al door dit te zeggen verandert Hij hun verdriet in vreugde. Juist door dit te zeggen prijst Hij mensen die veroordeeld waren, de hemel in.

En dit geldt niet alleen voor die mensen, die toen onder Jezus' gehoor waren. Het geldt voor alle mensen van alle tijden, die zijn zoals zij. Dat is structurele hulp. Alle mensen worden hier door Hem geholpen. Hij geeft troost aan alle mensen, die tot die groep behoren. Niet alleen met woorden, maar ook metterdaad. Want zijn woord is hier zijn daad.

Zoals Jezus trouwens ook die andere groep onder schot neemt: die zogenaamde rijken, die zogenaamd verzadigden, die met een hautaine houding de anderen veroordelen en de profeten monddood maken. Want profeten moeten zeggen wat zij willen. Zij worden hier en nu en voor alle tijden door Jezus veroordeeld. En dat niet alleen met woorden, maar metterdaad. Want zijn woord is hier zijn daad.

Het is te hopen, dat wij niet tot die zogenaamd rijken horen.