6e zondag door het jaar

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden

We hoorden telkens en scherpe tegenstelling:

Jeremia

Vervloekt is hij die alleen op mensen vertrouwt.

Gezegend is hij die op God vertrouwt.

 

Paulus

Beklagenswaardig zijn wij als God Jezus niet heeft opgewekt.

Mensen van hoop zijn wij als God Jezus heeft doen verrijzen.

 

Jezus

Zalig zijt gij die arm zijt in de ogen van God.

Wee u, gij die rijk zijt in de ogen van God.

 

En telkens staat tussen deze tegenstellingen hetzelfde woord: nl. God.

Wie droomt er niet van dat zijn leven zal zijn als een levenskrachtige boom aan een rivier, die veel vrucht draagt. De profeet wijst de weg er naartoe. Vertrouw op de Heer en weet u veilig bij Hem.

Kunnen vertrouwen en durven vertrouwen op God is een bron van levenskracht. Dit woord kan ons nog bekoren.

 

1. Vervloekt is hij die enkel op mensen vertrouwt en zich afkeert van God. Hij is een kale struik in de steppe, dor en onvruchtbaar. Dit woord van de profeet komt hard aan voor de moderne mens waar alles op de mens gericht is en de mens bij machte lijkt alles te programmeren en computer vast te sturen. Voor die generatie lijkt het al maar moeilijker zijn oervertrouwen te verankeren in een bestaan voorbij de mens.

En toch! De feiten die op onze dagen gebeuren wijzen erop dat onze wereld nood heeft aan een fundament dat groter is dan de mens. Een fundament dat niet aan tijd en cultuur gebonden is. Zonder God verliest de mens zijn diepste fundament om zijn leven op te bouwen.

 

2. Met Paulus gaan we een stap verder.

Ons vertrouwen op God is niet alleen een waarborg voor de menselijkheid in deze wereld. Het is ook een waarborg voor de zin van het leven tot over de dood. Onze hoop en vertrouwen op God geldt niet alleen voor dit leven maar reikt tot over de dood. De verrijzenis van Jezus is hiervan de waarborg. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hadden gevestigd, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen zegt Paulus. Maar zo is het niet. Hij is door God opgewekt als eersteling van hen die zijn ontslapen.

 

3. Wanneer Jezus tot de mensen zegt:

Zalig gij die arm zijt, prijst hij niet de armoede als dusdanig maar wil hij mensen bevestigen die in de wereld niet meer meetellen. Voor mij mag je er zijn, ondanks je armoede. Zelfs met je armoede. In het Rijk Gods kijkt men anders naar de mensen. Arme mensen kunnen vaak nog rijke mensen zijn.

Een man van in de 80 zei mij eens: "Waar kun je als oude mens nog naartoe, waar ben je nog welkom? In de kerk ben je nog welkom: daar kan je nog naartoe".

Als Jezus zegt: "Wee u rijken": dan heeft hij het niet tegen de rijkdom als dusdanig maar tegen de mens die omwille van zijn rijkdom zich opsluit in zelfgenoegzaamheid en egoïsme.

Ik tel je niet volgens je portemonnee of de grootte van je villa of de duurte van je wagen. "Sukkelaar" zegt Jezus, "als je alleen daarin je eigenwaarde zoekt. Je diepste gelukshonger zal niet verzadigd zijn".

 

Besluitend kunnen wij zeggen:

Wie op God vertrouwt staat anders in het leven.

Wie in Christus gelooft kijkt anders naar de toekomst.

Wie de spirit van God heeft kijkt anders naar de mensen.