Zalig Paasfeest!

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden

Pasen is het hart van het christelijk geloof. Het hele christendom zou ondenkbaar zijn zonder het gebeuren van Jezus' opwekking uit de doden.

En toch, velen die zich christen noemen, zullen moeten toegeven dat ze juist met die Paasboodschap de grootste moeite hebben.

Dan zijn we zoals de apostelen zelf. Ook zij hebben de Verrijzenis niet meegemaakt. Zij verwachtten zich helemaal niet aan de Verrijzenis. Voor hen was het gedaan.

Toch zien we dat ze op een bepaald ogenblik vurige getuigen worden voor de Heer. Het is de Heer zelf die zich aan hen heeft laten zien.. die voor hen de schriften ontsloten heeft en die hen de vreugde van zijn aanwezigheid liet aanvoelen.

Pasen is een geschenk van de Verrezen Heer. Ook nu nog wil de Heer ons zijn Pasen schenken. Maar wij moeten in de juiste houding leven om dit geschenk te kunnen aanvaarden.

Het evangelie van vandaag laat ons zien hoe de leerlingen tot het geloof in de Verrezen Heer gekomen zijn. Die weg willen wij ook proberen te volgen.

In drie woorden wordt die weg aangegeven.

Opweg gaan - Binnen gaan - Zien en geloven.

 

1. Het eerste wat we moeten doen is opweg gaan

Het treft mij dat op die eerste Paasmorgen een echte drukte heerste.

Maria Magdalena kwam naar het graf.

Ze liep naar Petrus.

Petrus en de andere leerling gingen naar het graf.

Ze liepen vlug voort.

Er heerst een geweldige drukte: een zoekende drukte.

Dat is de eerste stap: opweg gaan.

Deze stap hebben wij ook gezet. We hebben tijd gemaakt en zijn naar de kerk gekomen om onze Pasen te houden. Proficiat.

Velen onder u hebben zich voorbereid op deze viering door de boeteviering of de diensten van de Goede week

Het is belangrijk dat we met Pasen opweggaan. Thuisblijvers kunnen Pasen niet ontdekken.

 

2. De tweede stap is dat wij binnengaan. Binnengaan in het leven en sterven van Jezus.

Eerst keken de leerlingen zomaar "vooroverbukkend" in het graf. Ze zien alleen maar zwachtels en doeken liggen.

Dan gaan ze binnen: letterlijk en figuurlijk. Ze gaan er dieper op in... op alles wat ze zien en horen. En ze beginnen te begrijpen... want tot hiertoe hadden ze nog niet begrepen alles wat over hem geschreven staat.

Gelovig wordt je maar als je er dieper op in durft gaan. Als je niet aan de buitenkant van de dingen leeft.

Ook wij worden tot deze tweede stap uitgenodigd.

We kunnen hier heel oppervlakkig aanwezig zijn. Misschien zien we dan enkel: dat de kerk proper is, dat ze mooi versierd is, dat er veel volk is.

Ik denk dat we dan nog niet echt binnengaan.

Als ik echt binnen ga dan durf ik mezelf vragen stellen: wat betekent die Jezus in mijn leven?

Kies ik echt voor hem of doe ik maar alsof?

Straks worden we uitgenodigd onze doopbeloften te vernieuwen. Tot driemaal toe vraagt de priester dat we echt zouden kiezen voor een christelijke levensstijl. Tot driemaal toe zeggen we: Ja, dat beloven wij. Gaan we het echt beloven. Met heel ons hart. dat is ingaan in dit Paasgebeuren. dat is een keuze maken.

 

3. Zo groeit de derde stap in ons leven: Zien en geloven.

De apostel zag en geloofde zegt het evangelie.

Geloven is zich van harte toevertrouwen aan de Heer. Het is zich durven overgeven aan... Zich gewonnen geven

Dit geloven maakt de leerlingen tot getuigen. Ze durven ervoor uitkomen. De Heer leeft.

Echt geloven drukt zich uit in getuigenis. Wat je gelooft laatje zien. daar kom je voor uit.

Hebben we al eens getuigenis afgelegd van ons geloof?

Straks vraagt de priester tot driemaal toe of wij geloven; het is een uitnodiging tot deze derde stap..

Ons met heel ons wezen toevertrouwen aan de Vader, Zoon en Geest. Wanneer we dat echt gemeend doen zal de Verrezen Heer ons maken tot Zijn getuigen

Ons eerste getuigenis is dat we elkaar een Zalig Paasfeest toewensen. Het zal ons de Paasvreugde doen ervaren