Een vaste baan (2001)

Een vaste baan, dat was enkele jaren geleden nog een hoog ideaal en dat is het eigenlijk nog wel, maar er is aardig de klad gekomen in de haalbaarheid daar van. 40 Jaar als leerkracht aan dezelfde school of als werknemer bij hetzelfde bedrijf was eertijds heel gewoon en er werden zelfs lintjes uitgereikt aan degenen die het zo lang op dezelfde plek hadden volgehouden. Dat komt steeds minder voor, want op een dag wordt er een reorganisatie aangekondigd. Dan komt er een nieuwe directeur waarvan het bestuur hoge verwachtingen heeft of nog erger er wordt een zogenaamd onafhankelijk bureau aangetrokken om de zaak door te lichten en dan maatregelen te treffen. "Jan, de terreinknecht, hebben we niet meer nodig. We gaan dat uitbesteden aan een schoonmaakbedrijf". "Meneer Jansen, werkt die hier al 30 jaar. Ken ik niet, de naam zegt me niets, kunnen we best op wachtgeld zetten en juffrouw Mieke vindt misschien wel ergens anders een baan, wij schaffen een koffieautomaat aan". Wie met pensioen kan heeft geluk, maar met degene die dat nog niet kan wordt de vloer aangeveegd. Het is aan de orde van dag, maar wel de schrik van eenieder die het gewaagd heeft zich met hart en ziel aan zijn of haar werk te geven: reorganisatie na overname of zoiets. Een vaste baan bestaat nog nauwelijks, het thuisgevoel past alleen nog bij het plekje waar je woont en zelfs dat kan voor even zijn, want de kost moet verdiend worden al is het honderd kilometer verder. Wat in Amerika nagenoeg algemeen is breekt ook hier door: Niks vaste baan, niks thuisgevoel, wie je bent of hoe je heet interesseert geen mens. Zo gaan mensen met elkaar om in onze dagen, maar vandaag vernemen we dat Jezus van Nazareth zo niet met zijn mensen omgaat en dat heeft Hij van God zelf overgenomen, goddank.

Christenen staan voor een gemeenschappelijk karwei: Het binnen halen van Gods wereld, een wereld van gerechtigheid, vrede en vriendschap onder elkaar, het met elkaar in gesprek brengen van mensen van allerlei opvattingen enzovoorts. De leiding, de voorman, de directeur is bekend en die kan door niemand worden vervangen: Jezus van Nazareth. Hij beschrijft zijn verhouding met de medewerkers in de beeldspraak van zijn tijd: Als die van een goede herder, die zijn schapen kent en die Hem kennen, die naar Hem luisteren en Hem eendrachtig volgen. Hij is zelfs met hun welzijn begaan op lange en zeer lange termijn. Kom daar in onze samenleving maar eens om. Helaas zien we dat zelfs in kerkelijke gelederen er maar weinig zo met mensen wordt omgesprongen, maar dat is dan niet volgens de richtlijnen van de Leider. Hij kent eenieder met naam en toenaam. Zoals we wel eens spraken van "Jan, de blinde bakker". We kenden zijn mankementen, maar ook zijn talenten. Zo kent God ons ook en zo moet het onder christenen zijn. We hebben allemaal een vaste baan: dat karwei voor Gods wereld.

Meegesleurd in onze samenleving dreigen we er aan te wennen dat we geen thuishaven meer hebben, niet voor ons werk, niet voor onze idealen. Dan zakt de motivatie in, dan wordt het ieder voor zich en God voor geen voor ons allen. Het zijn maar een paar woorden waarmee die totaal andere verhouding tussen Jezus Christus en zijn mensen wordt aangegeven. Zo is Hij het met ons aan gegaan en zo zal het blijven. Er is geen enkele reden tot staken of demonstreren met zo'n mensvriendelijke leiding en zo'n vast werk, in tegendeel. Jezus' woorden en daden kunnen en moeten onveranderd worden voortgezet.