God roept elke mens bij zijn naam

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Het is vandaag roepingenzondag en in het evangelie van vandaag horen wij: ‘De schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen mij.'

Eigenlijk is dat iets geweldigs! God wil ons gewone mensen nodig hebben bij de opbouw van zijn rijk hier in deze concrete wereld. Hij kent mij bij mijn naam. Het is opvallend dat in het evangelie zo dikwijls de namen van de apostelen genoemd worden: Petrus, Johannes, Andreas. Elke roeping is een heel persoonlijk gebeuren en God roept elke mens bij zijn naam.

Een naam is niet zomaar een woord. Door je naam te horen, word je een geroepene. Zolang je zonder naam bent, kan niemand een beroep op je doen, kan niemand je roepen. Maar iedereen die een naam heeft is roepbaar. Hoe dikwijls per dag hoor je je naam roepen: Jan, kom me eens helpen! Jan, ga je mee? Jan, doe eens vlug een boodschap! Dikwijls horen wij onze naam op een moment dat we druk met onze eigen zaken bezig zijn, zodat wij eigenlijk geen zin hebben om te antwoorden. Dan zuchten we wel eens, want geroepen worden is bijna altijd een loskomen van jezelf. Maar je gaat toch, want er is iemand die een beroep op je doet.

Zo roepen mensen ons, maar zo roept God ons ook. Daarom wordt ons bij de doop een naam gegeven, zodat God ons roepen kan. In de Schrift Lezen we veel roepingsverhalen van Abraham, Samuël, Paulus, elk leven van een gedoopte is in wezen een roepingsverhaal.

Zijn wij christenen er ons niet veel te weinig van bewust dat wij allemaal bij onze naam geroepen zijn, dat wij door het doopsel in Christus ingewijd zijn en delen in de zending van Jezus? Wij menen soms nog dat alleen de priesters of kloosterlingen geroepen zijn en dan klagen wij dat er tegenwoordig zo weinig roepingen zijn. Maar zou het niet kunnen zijn dat God tegenwoordig zo weinig priesters roept om de gewone gelovigen weer tot het bewustzijn te brengen dat zij allemaal evenzeer geroepen zijn? In deze wereld een gelovig mens te zijn, is een roeping, het huwelijk is evenzeer een roeping als het priesterschap en de zorg voor gerechtigheid en vrede, voor liefde en saamhorigheid is evenzeer opgedragen aan elke christen als aan de priesters. Wij zijn allemaal door God geroepen ook al hebben we niet allemaal dezelfde taak te vervullen.

Wij zitten nog in een totaal verkeerd kerkbeeld, als wij menen dat alleen de pastoor de zorg heeft voor de parochie. Wij hebben een totaal verkeerd idee van onze roeping tot christen als wij de zorg tot ophouw van de gemeenschap aan enkele mensen overlaten in de mening dat die het wel graag doen. Het is geen kwestie van graag doen, het is een kwestie van zich daartoe door God geroepen te voelen.

Als God je roept zal Hij dat doen door heel gewone dingen, door medemensen, door de nood van de tijd. Omdat zoveel mensen zich als priester hebben ingezet voor de opbouw van de kerkgemeenschap, hebben de leken hun verantwoordelijkheid afgegeven en voelen zij zich niet meer geroepen. Het gaat per se nog niet slecht met de Kerk, als er minder priesters zullen zijn, het gaat zeker beter met de Kerk als de leken weer hun roeping willen erkennen. Een parochie die alleen door de priester wordt gedragen is geen levende parochie. Een parochie die alle gaven van de geest weet te verbinden in een parochieopbouw met velen, leeft vanuit de Geest van Jezus.

Zeker in een kerkopbouw met velen heeft de priester een bijzondere diensttaak vanuit zijn wijding, maar er worden ook mensen geroepen om als parochieteam bezig te zijn met het dagelijks beleid van de parochie. Naast dit parochieteam worden weer andere mensen geroepen om een parochieraad te vormen, die zich met de noden van de parochie bezighoudt, die het beleid uitstippelt. Als er veel noden in een parochie zijn, dan zijn er ook velen geroepen, want het is niet goed dat een paar mensen alles doen. Wie zorgt voor de liturgie, voor de bejaarden, voor de catechese, voor de jeugd, voor de missie? Zou God u niet kunnen roepen voor een van die taken? Ik hoop dat u dan zegt: ‘U kunt op me rekenen. Ik wil luisteren naar uw stem!'