Ik ken mijn schapen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Het woord ‘herder' of - wat hetzelfde is - ‘hoeder' is een woord dat we vaker horen in de Schrift. Wij kennen de geschiedenis van Kaïn en Abel. Uit jaloezie heeft Kaïn zijn broer vermoord. Een blijkbaar eeuwigdurende, telkens terugkerende gebeurtenis. God roept Kaïn ter verantwoording. En dan horen we voor het eerst dat woord ‘hoeder'. Want op de vraag van God: ‘Waar is je broer?', antwoordt Kaïn: ‘Weet ik veel, ben ik soms de hoeder van mijn broer'. Dit brutale antwoord is grievend voor God, die de mens naar zijn beeld had gemaakt. Kaïn weigert op God te gelijken.

De leiders en priesters van het joodse volk waren mensen die bij uitstek de opdracht hadden hoeders en herders voor de anderen te zijn. Maar ze hebben in een bepaalde periode vergeten daar gestalte aan te geven. Ze zijn hun ambt gaan zien als een eer voor zichzelf, en met als een dienst aan anderen. De profeet Ezechiël laat God dan aan het woord komen. En God spreekt een vernietigend oordeel over hen uit. God zegt dan: ‘Wee de herders die zichzelf weiden, en niet omzien naar de schapen. Het zwakke dier geef je niets om aan te sterken, het zieke dier genees je niet, het gewonde dier verbind je niet, het verdwaalde dier breng je niet terug. Maar luister, herders, Ik keer Mij tegen jullie. Ik eis mijn schapen van jullie op. Ik ga zelf omzien naar mijn schapen. Ik zal ze weiden zoals het behoort'.

In het evangelie dat we vandaag lazen keert dit thema terug. Hier is God zelf in Jezus de herder. Hij kent zijn schapen. Hij begrijpt ze. Hij weet wat er in hen omgaat. Bij Hem kunnen ze hun verhaal kwijt. Hij luistert naar hen, zonder ze bij voorbaat te wantrouwen. En niemand rooft ze weg uit zijn hand.

Wij kunnen voor elkaar de goede herder vertegenwoordigen. En met ‘elkaar' zijn ook bedoeld die vele mensen die kerkelijk ontheemd zijn, die geen boodschap meet hebben aan de kerk. Ook zij worstelen met vele vragen. En misschien zijn wij de enigen, die voor hen nog bereikbaar zijn. Wellicht kunnen wij door echt naar hen te luisteren voor hen beeld zijn van een goede herder.