Paasmaandag C - 2004

Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij getuigen. De apostelen als getuigen van de verrijzenis. Niemand was erbij, maar het lege graf, de lege windsels, de verschijning van de engelen, de herinnering aan de woorden van Jezus en tenslotte de verschijning van Jezus Zelf maken de leerlingen tot getuigen van Jezus