Dit is een tijd van genade

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Als wij vandaag de vasten beginnen, dan is dat eigenlijk iets heel gewoons. Vasten is een algemeen religieus verschijnsel van alle tijden. Elk godsdienstig volk heeft zich zelf bepaalde vastentijden opgelegd. Als Jezus ons vandaag in het evangelie enkele richtlijnen geeft over het vasten, dan spreekt Hij over praktijken die reeds eeuwen in het godsdienstig leven van de Joden waren ingeburgerd: ‘Wanneer gij vast.., wanneer gij bidt... wanneer gij aalmoezen geeft', daarin bestaat het vasten.

Nu waarschuwt Jezus ons dat dit vasten niet mag ontaarden tot een louter uitwendige dienst ‘om gezien te worden door de men-sen', dat dit vasten in de binnenkamer van het hart zijn ruimte moet vinden. Vasten is voor Jezus veel meer dan zich louter te onthouden van spijs en drank, het heeft iets te maken met de Vader die in de hemel is en met de broeders in nood.

Als jullie vasten, zegt Jezus, doe dat dan met een blij gezicht, het is voldoende dat je Vader, die in het verborgene ziet, het weet. Je hoeft je hoofd ook niet als een riet te laten hangen, je hoeft je ook niet in zak en as neer te zetten, het vasten moet je op de eerste plaats vrijmaken voor de mens in nood. Zoals de profeet zegt: ‘Vasten is je brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in je huis en naakten kleden die je ziet'. Vasten moet je de juiste instelling leren tegenover de materiële dingen, dat is vooral in onze tijd weer noodzakelijk. Bijna iedereen denkt toch maar alleen aan zijn eigen voordeel, zelfs kinderen kunnen niet meer delen, kunnen niets meer weggeven van hun eigen overvloed. Op dat punt moeten wij allemaal ons bekeren en leren te vasten.

Als jullie bidden, zegt Jezus. Vasten is niets, als je niet bidt. Wij christenen vasten immers om Jezus na te volgen en Jezus koppelt het vasten altijd aan het gebed tot zijn Vader. In het gebed ontvangen wij vergeving, krijgen wij impulsen om ons leven te veranderen. Het gebed opent ons hart voor de nood van anderen en door het gebed leggen wij ons leven open voor God. Wij vertrouwen onze zorgen en noden aan God toe, daarom raken echte bidders zelden in stress of angst. Zij hebben zich vrijgemaakt van angstige zorgen, in de zekerheid dat God zal zorgen voor alles wat we echt nodig hebben.

Als jullie aalmoezen geven, zegt Jezus. Jezus wil dat wij goed doen, zonder iets terug te verwachten, dat wij geven ook zonder terug te ontvangen, zonder dank u. De linkerhand hoeft niet te weten wat voor goeds de rechterhand doet. Ook is aalmoezen geven natuurlijk veel meer dan een paar geldstukjes afgeven. Een aalmoes mag pijn doen, mag de geldbeurs een beetje dunner maken. Onder aalmoezen geven valt ook iets weggeven van je kostbare tijd, het leed met anderen delen, geduld hebben met anderen.

Het is een hele opgave, die wij met het ontvangen van ons askruisje op ons nemen. Maar wij mogen gerust zijn: heel de Kerk vast met ons mee, wij vasten samen met Jezus, die ons zijn Geest wil meedelen. Daarom spreken wij van vasten vieren, het mag gebeuren met een blij hart en een lachend gezicht, want het is een tijd van genade, een heilzame tijd. Door te vasten worden wij niet armer, maar rijker, gelukkiger, vrijer, daarom vieren wij de vas-tentijd.