1e zondag in de vasten C - 2007

'EEN MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN'

Het verhaal over de bekoring in de woestijn laat zien dat Jezus op een tweesprong staat; Hij moet kiezen tussen de kwade en de goede geest, tussen de makkelijke en de moeilijke weg. De verleider daagt Hem uit van stenen brood te maken. Jezus antwoordt:' Een mens leeft niet van brood alleen'. De verleider vraagt Hem de politieke macht over te nemen. Hij weigert resoluut. En de duivel wil Hem verleiden een stunt uit te halen.' Dan zal iedereen onder de indruk zijn' zegt hij. ' Dan zullen ze je geloven !'.

Ook later zal het volk Hem om brood vragen, willen ze Hem tot koning uitroepen en vragen ze om een wonder vooraleer ze willen geloven dat Hij van God komt.

Noch in de woestijn, noch later gaat Jezus op die verleidingen in. Hij wil geen applaus en geen macht. Hij wil geen idool zijn, geen grote leider, door iedereen aanbeden en klakkeloos gevolgd. Nee, Hij wil dat mensen zelf verantwoordelijk zijn.

Volgelingen mogen geen meelopers zijn. Gods rijk heeft nood aan mensen die kiezen en zelf verantwoordelijk zijn.