Dankjewel 2004

Bedankt, dank je wel, hartelijk dank". Er gaat misschien wel geen dag voorbij of deze of dergelijke woorden spreken we uit om iemand ergens voor te bedanken. Iemand wijst de kortste weg naar je bestemming, informeert naar je gezondheid, geeft een boodschap door. De duizend en een aardigheidjes in onze omgang met elkaar worden besloten met een dank je wel. Dan zegt die ander dikwijls: "Geen dank, graag gedaan" of iets dergelijks. Daarmee wordt gezegd dat die dankzegging niet nodig was, maar het doe het maar eens niet, dan is gauw de reactie: "Had daar geen bedankje af gekund"? Een dankwoordje is immers al het minste.

Komt iemand bij gelegenheid van een bijvoorbeeld een jubileum met een groot cadeau aangezet dan dienen er toch paar woorden meer aan gewijd. Het kan zelfs een probleempje worden, want als die ander binnenkort ook een jubileum heeft te vieren wat moet je daar dan weer op verzinnen? De slechtste manier van dankbaarheid is om die ander precies evenveel terug te geven als je hebt ontvangen. Dan is die ander de kans ontnomen echt iets te geven.

Kinderen weten dikwijls spontaan hoe te bedanken voor de doos kleurpotloden die ze hebben gekregen. Ze komen meteen de tekening laten zien die ze ermee gemaakt hebben. Dat werkt ook onder volwassenen zo. Degene die een plantje heeft gekregen laat zien hoe mooi het in 't halletje staat of in de tuin, degene die een zaag heeft gekregen laat het zelf gemaakt kastje zien en degene die een nieuwe keuken heeft gekregen zet een lekker maaltje op tafel. Wie een cadeau krijgt doet er iets mee en laat dat zien. Dat is de mooiste manier van dank betuigen.

Voor gelovige mensen is het een heel gewone zaak om God voor van alles te bedanken. Het woord 'eucharistie' betekent trouwens 'dankzegging'. Zo lijkt het alsof door tegen Hem af en toe 'dank u wel ' te zeggen daarmee de zaak geregeld is, maar zo is het niet, net zo min als onder mensen. God voor alles bedanken kan toch niet de bedoeling zijn. Dat veronderstelt dat Hij zich overal mee bemoeit en dat is niet zo. Hij laat veel aan ons mensen over. Wij bedanken de buurman toch ook niet voor het vegen van ons stoepje als we dat zelf gedaan hebben. God overal voor bedanken wil dan zo'n beetje zeggen dat Hij alles doet en wij dus niets meer hoeven te doen. Zo is het niet door Hem niet geordend. Maar Hem niet bedanken wil zeggen dat wij alles zelf hebben gedaan en alles zelf kunnen en dat is ook niet zo. Wij hebben deze wereld, ons leven, elkaar en zoveel meer gewoon ontvangen, cadeau. Daar dienen we dankbaar voor te zijn en daarvoor komen we bijvoorbeeld hier in een kerk dan ook samen. Maar nu komt het: Denken we dat met eventjes 'dank U wel' bidden of zingen de zaak geregeld is? Natuurlijk niet. Hoe dan wel?

Mozes zegt in de eerste lezing van vandaag hoe dat moet. Jahweh,God, biedt het beloofde land aan. Daar is het godsvolk dankbaar voor en het eerste wat ze doen is dan ook: ze doen er wat mee, ze bewerken het land en laten de eerste vruchten van hun werk aan God zien, zoals dat kind met die tekening.

Zo hebben wij ons leven gekregen. Onze dankbaarheid tonen we door er iets goeds van te maken. We hebben elkaar gekregen. Onze dankbaarheid tonen we door er liefdevol mee om te gaan. We kunnen met alles wat we ontvangen iets goeds doen. Zelfs mensen die ziek zijn of die groot onrecht wordt aangedaan die zijn soms in staat er iets goeds mee te doen. Dat is een dankbaarheid die niet alleen mensen ontroert.

Hoe meer we presteren des te groter is de verleiding te vergeten dat het toch altijd maar een kleine tegenprestatie is voor alles wat we gewoon gekregen hebben en het woordje van dank, wat we hier eucharistie noemen, is dus zeer op z'n plaats, maar iets doen met wat we gekregen hebben dat is de beste manier van danken.