De drie bekoringen van de Kerk (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 121 niet laden

 

* De Geest voerde Jezus na zijn doop naar de woestijn van Juda. De woestijn is schijnbaar  dor en onvruchtbaar. Maar zij verbergt de bronnen van het ware leven. In de voorbije decennia boden de wetenschappelijke ontdekkingen en technologische vondsten naast hun onnoembare voordelen voor het leven hier op aarde dit ene nadeel, dat ze ons dreigen te vervreemden van onszelf en van onze diepste wortels. De woestijn is er nodig om in Gods licht geconfronteerd met ons zelf tot die  andere ontdekking te komen van wie we in feite zijn, ons ware gelaat, de binnenkant van ons hart en de zin van ons bestaan. In de bekoringen die de woestijn Hem biedt kiest Jezus voor zijn ware zending als Messias. Ze verbergen de grote thema's die zijn openbaar leven gaan beheersen. Ze zijn het voorportaal van de uitdagingen die op komst zijn voor Hem, voor de christen, voor de Kerk.

 

1. De eerste uitdaging is de broodbekoring.

 

De duivel zegt: "Als jij de Zoon van God bent, maak van deze stenen brood". "Als jij de Zoon van God bent..." Er staat immers geschreven: "Indien de rechtvaardige Gods Zoon is, zal God hem bijstaan" (Wijsh 2,18). God had zijn volk toch gevoed met manna in de woestijn ! Jezus moet zichzelf bewijzen. De satan stelt zijn criteria aan God. God moet zijn zoals hij het Hem eist. De satan kent de schrift. Hij is een razend gevaarlijke exegeet, zet de schrift naar zij hand, legt die uit naar eigen smaak, holt uit en legt erin wat hij zelf erin wil vinden. Die uitdaging loopt door heel de geschiedenis: "Doe maar aan ontwikkelingswerk.  Maar eerst moet je bij die arme naïeve volkeren alle religieus besef uitroeien. Breng onze westerse technologie daarheen, onze vorm van geluk en zeker onze moraal-zonder-God. Alleen de materiële hulp is belangrijk voor hen en voor ons. En bij hongersnood stellen we de vraag: waar is nu uw God gebleven ? ". Ook nu zegt Jezus: "De mens leeft niet van brood alleen". De mens leeft eerst van Gods Woord. We zijn de juiste volgorde vergeten. Aan de broodvraag in het 'Onze Vader' gaat de bede naar de komst van Gods Rijk vooraf. "Zoek eerst het Rijk Gods en dan wordt de rest u gegeven". Jezus' broodwonder vond plaats toen het volk eerst zocht naar Jezus' woord. Vanuit deze logica groeit respect voor de hele mens, gevoeligheid voor ware caritas en rechtvaardigheid, een beweging om iedereen het nodige brood te geven. Juist in dat licht is de economische ethiek van de rijke landen aan herziening toe.

 

2. De tweede is de machtsbekoring.

 

De satan zegt: "Ik zal je alle macht geven over deze heerlijke gebieden; zij behoren mij toe." En hij voegt er vandaag aan toe: "Daartoe moet je in de smaak vallen van het grote publiek. Daarom moet je uit diplomatie je identiteit verloochenen. Beken met de glimlach voor de media dat er geen vaste waarheden en waarden zijn, laat staan dé waarheid. Gebruik vooral vage woorden. Verberg erin je dubbelzinnigheid. Huldig dus het relativisme. Je moet leren schipperen tussen de klippen, de kool en de geit sparen, een gedoogbeleid voeren. Predik verdraagzaamheid alom. Maak altijd  compromissen. Zo ga je het kwade planten in het goede tot het goede zelf vergif zal zijn. Dan zal je in de wereld overkomen als een knappe consensusfiguur. Allen zullen je loven en prijzen. Dan ben je veilig en kom je niet voor de rechtbank (Lc 21, 12-19). Wil dus zeker geen moderne taboes doorbreken, wees politiek correct en wees in geen geval controversieel ! " Reeds in zijn tijd zei de kerkvader Johannes Chrysostomos: "Zonder de liefde voor Christus wilde de apostel Paulus niet behoren tot de machthebbers, de heersers en de groten... Heersers en volksmassa's waren voor hem alleen maar muggen..." Dit keer zegt Jezus tot zijn Kerk: "Zalig ben je wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen je haten... en ze je naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks ... Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten" (Lc 6,22-23).

 

3. En dan volgt de bekoring van het persoonlijk succes.

 

Typisch voor Lucas eindigen de bekoringen in Jeruzalem: "Als je Zoon van God bent, gooi je van de bovenbouw van deze tempelpoort naar beneden". Later zal het klinken: "Als je Zoon van God bent, spring af van je kruis". Doe een stunt. Vandaag zegt hij tot de priester: "Een clown krijgt altijd volk in zijn tent. Jij bent de vedette in de eucharistieviering. Zorg dat jij opvalt. Gebruik daarom de verhaaltjes van Miky-Maus, of een leuke Harry Potter, liever dan Bijbellezingen met inhoud die de mensen van je naar God afleiden. Kies voor het evangelie de commerciële teksten van de man die vertelt dat Matteüs en Lucas ooit gingen samen zitten om vrome sprookjes uit te denken. Spreek in je preek over jezelf en niet over God. Succes gewaarborgd. Steel de show. Wees oorspronkelijk. Gebruik in geen geval de woorden uit het missaal. Vind zelf je consecratiewoorden, zodat niet gebeurt wat zou moeten gebeuren. Maak dat het geen ogenblik stil is. Want dan komt God in jouw plaats aan het woord". Jezus zei: "Je zal de Heer, je God niet op de proef stellen". En vandaag : "Wee, wanneer alle mensen met lof over je spreken. Hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten" (Lc 6,26). Hij herhaalt: "De Heer je God zal je aanbidden en Hem alleen dienen".