Xavier Van Mol en Ria, tochtgenoten naar Santiago, bezochten tijdens een rondreis door de regio Publia (Italië) het klein museum tegenover de kathedraal van Gallipoli, dat uitsluitend aan het Kerstgebeuren is gewijd.

Zij bewonderden tijdens een rondgang verschillende levensgrote taferelen met originele voorstellingen uit het dagelijks leven van de Kerstfiguren. Om er enkele te noemen: De Moedermaagd zit niet zoals 13 x in een dozijn afgebeeld, op een krukje 24/24u haar pasgeboren kind Jezus te bewonderen en te aanbidden. Neen, er moeten ook luiers gesponnen worden, vuile luiers moeten ook met water uit de put opgepompt en gewassen worden door een soort baker/vroedvrouw, de gewassen doeken moeten opgehangen worden bij het vuur om te drogen; St. Jozef moet ook alle bezoekers en zijn vrouw en zichzelf te eten geven, dus moet hij meel, gist et cetera bij elkaar halen en brood bakken in de oven; de herders en magiërs/wijzen gaan ook niet onmiddellijk terug naar huis nadat ze hun gaven hebben overhandigd en ook de aanwezige dieren moeten gevoederd worden en van dies meer.

Dit kan een aanzet zijn voor een homilie in het jaar waarin Covid 19 kerstmis 2020 en nieuwjaar 2021 anders maakt dan de vorige jaren. Geen levende kerststal, geen gevulde kapel en volle kerk. Een kleine bubbel.

In de laatste Afspraak van dit jaar, donderdag 17 december, zijn er door bisschop Bonny en paus Franciscus daaartoe eveneens impulsen gegeven. Kerstmis in een crisisjaar brengt ons dichter bij de eerste kerstnacht in Bethlehem. Er lag daar toen geen gouden ster op de grond.

Daar waren Jozef en Maria, moe van een lange tocht, bijna radeloos omdat er geen onderkomen was. En dan blij om het kind dat verwacht werd en als Emmanuel werd begroet.

Paus Franciscus geeft een eresaluut aan Jozef en stelt hem volgend jaar in de kijker, of juister geeft hem ons mee als begeleider.

Jozef wiegt het kindje Jezus in de armen en mama Maria mag even een dutje doen. In deze coronatijd zijn meer mensen dan anders gestorven. Maar er is ook elke dag nieuw leven gekomen.

Katleen Van Caenegem en Eugeen Berckmans reiken inspiratie aan voor de kerst van dit jaar. Katleen zegt dat in haar tekst klanken zitten van een lied van Mariah Carey All I Want for Christmas Is You.

 

Een eenvoudige wens

Alles wat ik wens voor Kerst is het Kindje dat me toelacht

Ik wil niet veel voor Kerstmis

alleen een ansicht van diepe valleien en hoge besneeuwde bergen

en een vertrouwen dat 't kindje Jezus ons zegt dat alles spoedig goed zal komen

Ik geef niet om cadeautjes onder de Kerstboom

juist een Kerstsong op mijn keyboard

terwijl ik ik in mijn hoofd een ballade klaar heb van

:Ik ben niet alleen in de hemel maar in eenieders hart

de Redder en Verlosser, ja ik ben altijd bij U allen

Ik wil niet veel met Kerstmis

er is maar een ding dat ik wil: een kribbetje met 't Kerstekindje

met open armpjes dat Uw wensen wil koesteren

meer dan je ooit zou kunnen weten

Die Kerstwens doet ons hopen dat VREDE zij met ons allen

Wat kan ik nog meer doen dan Je te aanschouwen hier dicht bij mij

dicht bij de herdertjes die zingen dat het kindje een hemelse geboorte was

Oh ik wil niet veel met Kerst hopen

Wat ik vraag aan de kleine Jezus

is te lopen over het pad van een Kerstlied waar weerklinkt een melodie

van zoete klanken, een zekerheid dat alles kan gebeuren,

met het belangrijkste geluk dat deze wereld in zich heeft:

een Vredeslied voor eenieder van "wij" en samen

Jouw wens lieve Jezus leert ons dat elke blik, elke daad en elke glimlach

onze naaste geluk kan brengen

Katleen Van Caenegem

Voorzorgen

PROTOCOL VOOR EEN CORONA GERELATEERDE

KERSTSTAL IN HET JAAR 2020

  1. Maximaal 4 herders zijn toegestaan in de kribbe.

Zij moeten een mondkapje dragen en de sociale

afstand respecteren. Hun schapen laten ze

best op het droge in het veld.

  1. Geen enkele herder mag 65 jaar zijn of ouder,

want dan behoort hij tot een risicogroep.

  1. Jozef, Maria en het Kind Jezus mogen

samen blijven omdat ze deel uitmaken van

dezelfde familiebubbel die voor

gesloten herbergen stond.

  1. De ezel en de os moeten een officieel certificaat van niet-besmetting hebben, afgeleverd door het Federaal Agentschap

voor de Veiligheid van de Voedselketen.

  1. De drie koningen worden 15 dagen in quarantaine

gehouden, onafhankelijk van de uitslag van hun

Covid-test, want zij komen van buiten de Schengenzone.

Het is begrijpelijk dat zij geen geschenken bij

hebben aangezien de winkels gesloten zijn.

  1. Stro, mos, dennentakken en andere decoraties

moeten gedesinfecteerd worden.

  1. Een engel, die over de kribbe vliegt,

is niet toegestaan omwille van het aerosoleffect

dat door het klapperen van zijn vleugels wordt geproduceerd.

  1. Het engelenkoor is, omwille van het risico op besmetting, beperkt tot één deelnemer.

Veiligheidshalve, ver aan de hemel, mag hij zonder mondkapje zijn liederen zingen, vloeiend en klaar.

9 Alle niet-essentiële deelnemers

(Romeinen, ramptoeristen...) zijn verboden.

  1. Pilatus zal u als ervaringsdeskundige, in alle onschuld, uitleggen hoe u uw handen moet wassen.

P.S. Dit alles in de hoop dat het ‘nieuwe normaal’

er is tegen het nieuwe jaar.

(Tekst ontvangen van Eugeen Berckmans)

“Vrees niet” (Lc. 2, 1-14)

De stem van het virus leek luider te klinken dan deze van de engel. Er was veel vrees. Na veel overleg was het de herders toegestaan in hun kleine bubbel naar het kerstekind te gaan. De engel had hen op het hart gedrukt de afstand te bewaren.

Bij het zien van het kind waren ze overtuigd dat God met zijn mensen begaan blijft en ons niet alleen laat. Verwondering is een weg naar God. Is een klein kind, pasgeboren, niet de grootste reden tot verwondering!

Angst mag ons niet overmeesteren. De herders lieten zich dankzij het kind leiden door voorzichtigheid, matigheid, rechtvaardigheid en sterkte.

Anny Mortier heeft voor kerstmis van dit jaar vier panelen geplaatst in de kapel van Caritas/ Karus Melle met een uitbeelding van deze vier kardinale deugden. Moge het kerstekind in ons deze vier deugden laten groeien. Ze kunnen leiden naar een betere toekomst. Een innig en zalig kerstfeest, wereldwijd verbonden.