Stille nacht, heilige nacht

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Waarom houden mensen van de nachtmis? Houden ze van de liederen? Jawel, maar die horen ze toch ook op alle parkings, in warenhuizen, in vliegtuigen, in garages? Dat wordt toch overal gespeeld, waar mensen verschijnen tijdens de koude maand december? Dat is typisch: het is Westers. Onze hang naar intimiteit en warmte terwijl het koud is, onze hang naar licht en kaarsen terwijl het donker is, speelt daarin een grote rol.

In de tropen is Kerstmis anders: daar waaien onze kaarsen uit en daar zweten priesters aan het altaar. 'Hoe leit dit kindeke hier in de kou…'  zing het maar niet in Afrika of in Curaçao, in Suriname of in Trinidad. In die streken staan onze Westerse missionarissen met een handdoek aan het altaar en lopen ze na de dienst naar één of andere douche. Van de warmte. Hoe leit dit kindeke hier in de zon… In die landen is Kerstmis anders dan bij ons. Het is geen winterfeest. Ze zullen daar zeker niet bidden om een witte Kerstdag. Het is het verste van hun wensen.

Kerstmis is dus zwaar getekend door de datum en door het Westen. Wij hebben dit moment van licht en warmte nodig. Voor ons is het vertedering. Luister maar naar onze verkleinwoordjes in onze liederen: de herderkens, het kindeke, zie hoe zijn ledekens beven. Het is met andere woorden een romantisch feest.

Mag Kerstmis romantisch zijn?Moeten alle engeltjes en herderkens, alle zoete beelden zomaar worden verwijderd? Waarom zou dat niet mogen blijven staan? Is Jezus te hoog, te heilig, te ernstig om een grond te geven aan onze sentimentele behoeften? Laat ze elders maar uitbundig worden op 25 december, bij ons is het Kerstmis op grootmoeders wijze, die ook nog een beetje onze wijze is. Bij ons moet er iets bij van Stille Nacht. Zonder dat is er verraad gepleegd.

Moeten we zo streng zijn voor de romantiek? Zolang we maar geloven en verwachten wat de boodschap is, die onze romantiek onderbouwt: heden is u een Redder geboren. Zolang we dat nog willen horen, is het goed, is het gezond. Maar ik geef toe, dat dit niet zo vanzelfsprekend is vandaag. Het zou wel eens waar kunnen zijn, dat de kerstman het kind verdringt en dat de kerstmarkten onze kribbe overbodig maken. Dus toch een oproep om de boodschap helder te verkondigen: heden is u een Redder geboren.

Het leven van de mensen is meer dan wij met het blote oog zien. Het leven van de mensen heeft nood aan zegening en bescherming, aan wijding en aanwezigheid. Zolang we dat zoeken in onze liederen, in onze stalletjes en onze kribbetjes zitten we goed. Dan zeggen we nog, dat God met ons leven te maken heeft en dat we zonder dat maar platte heidenen zijn. Dan belijden we nog de waarheid van ons geloof: wij hebben aan onszelf niet genoeg, we hebben een Redder nodig.

Meer is er niet nodig om Kerstmis te vieren. Emmanuël betekent: God is met ons. Hij is komen wonen waar wij wonen, Hij is thuis bij de mensen. Hij is het supplement voor al onze tekorten.  Dan zitten we nog goed. Hij wil dat allemaal zijn. Hij is mens geworden: hij wil onze kleine menselijkheid begrijpen, zegenen en beschermen. Hij verdwijnt meteen van ons toneel bij ons eerste romantisch deuntje...

De vraag van het hele gebeuren is deze: mag Emmanuël echt thuis zijn bij ons? Mag hij echt tot ons spreken? Mag hij ons ook iets vragen? Zullen wij nog aanwezig zijn als hij morgen verschijnt in de synagoge van ons leven? Zullen wij nog aanwezig zijn als hij morgen zegt, dat hij meer wil zijn dan licht in onze duisternis? Als hij morgen vraagt om mee te gaan, om zijn leerling te worden? Zullen wij dan nog zingen: 'nu syt wellecome'? Zult gij met Pasen ook naar de viering komen? Dan zal ik u de vraag stellen: ben je bereid ook het kruis van anderen te dragen en te zeggen: dat was precies de belofte van Kerstmis? Hij wilde Emmanuël zijn: God-met-ons, met velen, met iedereen. Zal jij, die vandaag bij de kribbe hebt gestaan, ook aanwezig willen zijn onder het kruis?

In de Kerstnacht geeft Jezus ons zijn rendez-vous: zie ik je terug met Pasen? Zal je er nog bij zijn, na de schande van de 'Goede' Vrijdag?  Want christenen hebben eigenlijk maar één feest: Pasen!

Zalig Pasen… met Kerstdag!