Kerstavond (2007)

Een protestants-christelijke jongere uit Groningen: “Kerst is voor mij heel simpel: de geboorte van Jezus. Jezus is de Zoon van God en mijn Verlosser. Dat Hij geboren is, is voor mij belangrijk en dat vier ik met kerst. Vrede op aarde, de armen, dat soort bredere dingen denk ik wel aan, maar dan het hele jaar lang. Jezus dacht daar ook het hele jaar aan.”Wij hebben in deze dagen zware en lange maaltijden, maar de verkondiging in de kerken is vaak maar licht-verteerbaar. Vrede op aarde, wat de engelen zongen – doet het altijd goed. Maak er iets moois van, thuis. Even ruzies achterwege laten. Even denken aan de medemens in nood. Een moment wat anders is dan de rest van het jaar. Prettige feestdagen, bij de kassa op de kerstkoopzondag en in de kerk. Jezus als Doctor Feelgood – opium voor het volk...Wat zijn we ver van huis… als we die mooie en waardevolle thema’s moeten bewaren voor die momentopname van een nachtmis. Wat heeft de aarde aan één keer vrede en de rest van de tijd gewoon hard zoals altijd? Wat hebben de armen aan één keer een groep rijken die wat kruimels van de tafel laten vallen? Wat hebben we aan een goed familiegevoel, die éne keer wél samen aan tafel, als we de rest van het jaar ieder voor onszelf leven, bordje op de knieën voor de tv of de pc? Wat kopen we voor een jaarlijkse peptalk als alles blijft zoals het was? Lossen we daarmee iets op?Jezus denkt het hele jaar aan al die thema’s. De Blijde Boodschap is, dat er Iemand is – met een hoofdletter – die het hele jaar naar ons omkijkt, mensen die wel heel groot en stoer doen, maar eigenlijk ook maar hele gewone, arme en soms helemaal niet zo gelukkige mensen zijn. Wij denken wel die éne keer per jaar om te moeten kijken naar vrede en armen… Maar wat hebben wij eigenlijk te geven? Geld zat, maar daarmee koop je geen vrede en geluk. Betaalde liefde is… u weet het: een momentopname die misschien goed voelt, maar géén liefde is.Jezus denkt het hele jaar aan ons. God, de Schepper en Vader van alle mensen, is om ons mensen bekommerd als om zijn eigen kinderen. Jezus is als Zoon van God mensgeworden, vrijwillig, om ons te verlossen. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”. Dat is geen abstracte taal, maar een boodschap van hoop voor u en mij. U hoeft het tegenover mij of de mensen om u heen niet te vertellen. Maar wij hoeven ons hart niet te verstoppen voor de gebrokenheid van ons mensenbestaan. God weet het. Wie van ons heeft er niet het afgelopen jaar iemand die hem dierbaar is, zien lijden of zelfs sterven? Hoeveel mensen zijn dit jaar weer alleen komen te staan, door dood of scheiding? Of waren we het zelf? Of waren het de kinderen die in allerlei onmogelijke situaties het hoofd boven water moeten houden? Elk jaar zwetsen over vrede en kerstromantiek is zó godsgruwelijk leeg voor mensen die wel beter weten hoe het leven écht in elkaar zit. God weet het, al lijkt het taboe! Spreken over Jezus als Verlosser is niet abstract, maar de enige hoop voor wie kan geloven. Jezus kijkt ook ná de feestdagen naar u om, terwijl de wereld weer verder dendert. Hij ziet u staan, als u Hem maar kiest om ook in uw leven belangrijk te worden. Als u er maar voor kunt openstaan dat Jezus niet alleen geboren wérd – eens, in een tochtige grot – maar geboren wórdt – nu, in uw hart, als dat hart maar genoeg hunkert naar verlossing, échte verlossing, echte innerlijke vrede. En dat vinden we als we mogen geloven dat er Iemand is, die Éne ware God van liefde, die naar u omziet, het hele jaar door.Aan ons de vraag: kunnen wij dat geloven? De christelijke jongere waarmee ik begon, is duidelijk iemand die vast gelooft dat Jezus hem heel persoonlijk heeft aangeraakt en aangenomen in liefde. Die gelooft en ervaart dat God in Jezus Christus hem dagelijks nabij is. Die ziet vanuit zijn geloof dat Gods liefde ook werkt in en door mensen om hem heen, en in hemzelf. Ja, dan vier je kerstmis omwille van die absoluut-belangrijke vriend die Jezus voor je mag zijn. Wat ben je dan gelukkig! Je kent Hem allang. Wat Hij het hele jaar al doet: vrede en onderlinge liefde geven, gemeenschap, Kerk vormen. Je hoeft de jarige niet te vertellen waarom je naar zijn verjaardagsfeest komt, met welk thema. Want je komt omdat Hij jou heeft uitgenodigd, omdat Hij jou meer geeft dan je zelf kunt meenemen. Je viert feest omdat Hij is zoals Hij is en je samen een band hebt die je dag-in-dag-uit een ervaring van feestvreugde geeft.De mensen die het hele jaar door God en Jezus zo’n belangrijke plaats geven in hun leven, mogen zich bevestigd weten in hun geloof en keuze om de kerk te bezoeken en te leven als christen. Danken wij God voor de geboorte van de Verlosser! Vieren wij feest voor onze grote vriend, Jezus!Maar voor allen die hier die éne keer per jaar komen, mag ik hopen dat Jezus méér mag gaan betekenen dan alleen die paar thema’s. En als u zoudt voelen dat uw leven eigenlijk niet zo’n visioen van vrede is, van binnen en van buiten – zeg het aan niemand, maar kom dan gerust terug. Er zijn hier gewoonlijk meer mensen die zich niet te sterk voelen om Jezus als Redder te zoeken. Een uitgestoken hand, een uitnodiging om Hem te zoeken en te ervaren dat er Iemand is die u eerder heeft gezocht dan u Hem, Iemand die naar ons omkijkt. Altijd.

Een zalig kerstfeest voor u allen.