Kerstavond (2007)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 554 niet laden
Toen u de deur binnenkwam, heeft u het misschien gezien: de raamversiering, lijkend op glas in lood. (het siert ook de voorkant van ons boekje) Enkele tieners en enthousiaste ouders maakten het. Een afbeelding van Maria, met in haar schoot een grote M en bovenin de ‘kleine mensen'. De M is hier een symbool, staat voor alles wat u zich kunt voorstellen bij Moederschoot of bij Maria: geborgenheid misschien of liefde, maar misschien ook wel angst en pijn om de veilige moederschoot te verlaten en overgeleverd te worden aan die harde wereld.

Een staat ook voor een simpel, maar mooi verhaal, over een moeder en een weerloos kind.

Je hoeft geen gelovige te zijn om het te begrijpen. Het vertelt dat een vrouw, een mens, leven blijft geven. Ondanks alle narigheid blijven mensen toekomst zien bij de geboorte van elk kind, ondanks alle geweld en onderdrukking. Voor Maria en Jozef was dat de onrustige situatie in hun land, ook toen al. En de afhankelijkheid van de grillen van een keizer die een heel volk op de been kreeg om zich te gaan laten inschrijven in de stad van herkomst. Voor de vrouw in Malawi was dat de realiteit van ploeteren op het land, de zorg voor water en voedsel, die beide niet zo vanzelfsprekend voorhanden zijn. Water waarvoor men kilometers moet lopen, grond die met veel kracht bewerkt moet worden om genoeg maïs en andere producten op te leveren. En toch....

In die harde wereld gebeuren ook de mooiste dingen: ja er wordt een kind geboren.....

En de vreugde om het kind is groot: engelen zongen en de herders kwamen er op af.... Het dorp in Malawi liep uit...

Ja er werd een kind geboren, niet arm, niet rijk, maar een aanwinst voor de gemeenschap. Een kind schept toekomst, schept hoop. Ondanks, nee juist dankzij zijn kwetsbaarheid, zijn weerloosheid roept het het beste in een mens naar boven. Een kind stelt al zijn vertrouwen in andere, in ‘grote mensen'. Een kind maakt je verantwoordelijk, daagt ons weer uit om het leven mooi en heel te maken.

‘Voor kleine mensen' staat er op de muur, die ‘kleine mensen' staan ook op de tekening. God heeft zich letterlijk als een ‘klein mens', als kind, als een kwetsbaar wezen aan de wereld laten zien; in de ‘grote Jezus' zien we niet alleen die kwetsbaarheid terug (hij wilde geen koning zijn, hij maakte geen deals met schriftgeleerde of machtige mannen van Jeruzalem; zijn leerlingen koos hij uit vissers, uit de gewone mensen), hij wilde er ook zijn voor die kwetsbare, kleingemaakte mensen: de armen, de vrouwen, de zieken, de prostituees, de tollenaars. In onze tijd zouden we zeggen: voor mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven, die ziek zijn, eenzaam of verdreven uit hun huis of vaderland, voor tienermoeders en voor hen die lijden onder huiselijk geweld. Voor hen wilde hij hoop zijn, hen wilde hij hoop op toekomst geven.

 

Ja, er was een kind geboren! Een verhaal van alle tijden, een verhaal van alle culturen en naties. Nieuw leven: in Malawi, in het oude Palestina, nu anno 2007-2008. nieuw leven en nieuw geloof in de toekomst. Geloof in de goedheid van mensen, als we ons laten raken door het kleine, het weerloze, door wie kwetsbaar en ongewapend zijn. Geloof ook in de goedheid van anderen als wijzelf weerloos en kwetsbaar durven zijn.

God begon ermee. Op een kerstnacht. Zalig Kerstmis.