Goed nieuws! (2002)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 554 niet laden
Gisteren hoorde ik kinderen een nieuw kerstlied zingen, daarin zongen zij

kerstmis is toch meer dan lekker eten? Meer dan mooie ballen in de boom?

Kerstmis is, dat moet je niet vergeten: het begin van een nieuwe droom.

 

Een nieuwe droom die ruim 2000 jaar geleden een begin nam toen een engel van God naar de herders in het veld kwam en hen zei: Ik heb goed nieuws voor jullie, ik heb nieuws waar je blij van zult worden, het geeft je vreugde en hoop; want heden is jullie redder geboren, Christus de Heer, de redder waar mensen zo naar hebben uitgezien. En je zult de redder vinden in pasgeboren kind, dat in een kribbe ligt.

 

Ik heb hoopvol nieuws voor jullie, heden is jullie Redder geboren. Meer dan tweeduizend jaar klonken deze woorden tot mensen in allerlei situaties: ze klonken voor mensen, die net als de herders, niet zo in tel zijn, en leven aan de rand van de samenleving. In deze tweeduizend jaar hebben ze geklonken voor mensen in goede doen, en vaak klonken ze voor mensen die onderdrukt werden, slachtoffers van oorlogen, lijdend onder rampen, onder ziekte. De woorden van de engel hebben hoop gegeven, vertrouwen, bemoediging en troost.

 

Heden is uw Redder geboren, zo klinkt het voor óns vannacht, Heden, niet ooit 2000 jaar geleden, Heden in onze eigen situatie, in ons leven, in de geschiedenis van onze wereld vandaag, in dat Heden is ons een Redder geboren. Het heden van onze geschiedenis is niet erg hoopvol: in de verte dreunt weer de dreiging van oorlog, met al onze verworvenheden en kennis lukt het niet de honger te stillen en tot een rechtvaardige verdeling te komen van wat de aarde voortbrengt. In ons eigen land is er geen plaats voor vluchtelingen en zwerven ook velen in deze nacht op straat omdat zij geen plek hebben waar ze heen kunnen.

 

Ook in ons eigen leven kan heden heel verschillende gezichten hebben. Ik hoop van harte dat U op deze kerstavond hier met een blij en onbezwaard hart kunnen zijn. Maar als ik kijk naar wat ik alleen in deze week gezien en gehoord bij mensen aan verdriet, verlies, zorg, eenzaamheid, onmacht, teleurstelling, pijn, dan denk ik dat er heel wat mensen hier in ons midden zijn die op hun beurt getroffen worden,

geraakt worden door de pijn die het leven kan meebrengen. In de directe eigen kring, of in je omgeving.

 

Er is goed nieuws, nieuws waar je blij van wordt: Heden is jullie Redder geboren.

Wat doen deze woorden met ons? Maakt het verschil voor ons dat deze woorden hier op deze kerstavond tot ons klinken?

 

Als we verwachten dat deze Redder alle pijn, alle zorg, alle dreiging en dood van ons zal wegnemen, dan komen we bedrogen uit. De betekenis, de hoop van deze woorden, hebben een andere zin dat laten ons de herders uit het evangelie zien.

 

De herders waren de eerste tot wie de woorden werden gezegd, niet direct volk waar je zou verwachten dat zij als eerste het goede nieuws zouden horen. Niet in tel, altijd zwervend met hun kudde buiten de veilige muren van de stad. Maar een ding konden ze wel: zorgen voor hun kudde, opkomen voor het dier dat bedreigd wordt, verbinden en helen wat gewond is. Herders, hebben een feilloos gevoel voor wat er aan de hand is met hun dieren. Ze zijn gewend om attent te zijn, te luisteren, te kijken. Daarom, wellicht, zijn zij mensen die open genoeg waren om gehoor te geven aan de roep van de engel, hun hart te laten raken en op zoek te gaan tot ze, tot hun eigen verbazing, de redder vonden in het kind in de kribbe.

 

Open genoeg zijn om je hart te laten raken dan kun je vermoeden waarom God tot ons komt in het kind van Betlehem. Nu, in deze nacht, komt het goede nieuws tot ons, en net als de herders zullen we verbaasd zijn om de plek waar we het kind zullen vinden. Immers tot in onze dagen laat God zich ontmoeten in allen kwetsbaar een weerloos zijn, in allen die vragen om onze zorg, onze aandacht en mildheid.

 

Heden is onze redder geboren, zou dat voor ons niet kunnen betekenen, dat het kind van Betlehem ons aanraakt, ons hart opent, en ons de moed geeft om niet te blijven hangen in onze eigen vragen, niet te bezorgd zijn om eigen dingen, ons niet te laten verlammen door onze beperktheid, onzekerheid, angst. Zo dat niet de redding zijn die het kind brengt, het kind redt en bevrijdt ons van niet kunnen en niet willen, van ons eigen belang en maakt dat ons hart open wordt zodat we op zoek gaan of ergens iets van het blijde nieuws van het kind te vinden is.

 

Ik hoop van harte dat u de vreugde om het kind van Betlehem mag voelen als

u in alle mildheid en openheid er bent voor een ander die u nodig heeft, dichtbij in uw gezin of familie, in de parochie, in de buurt of straat. Ik wens u toe dat u de vreugde van het kind mag herkennen, als nabij bent aan een ander; niet wetend wat u moet zeggen, zwijgend, luisterend, machteloos met tranen in de ogen misschien,

maar nabij. Van harte wens ik u toe dat u het geluk en de vrede van het kind mag voelen als u in de ogen van de ander kijkt, omdat dan te weten dat ook vandaag, dat heden, God naar ons toekomt in menselijke gestalte, in de mens die naast ons is.

Zo zal de droom van kerstmis verder gaan en tot leven komen.

 

Een zalig Kerstfeest.