Herdertjesviering (2006)

Beste Meisjes, jongens, alle mensen,

in een stalletje, zeg maar een schuur;
slapen jullie wel eens in de schuur?
Nee, daar zet je fiets maar niet je bed.

Slapen jullie wel eens in een bak waar de dieren uit eten?
Nee, wij hebben ons bed, en een wiegje als we geboren worden,
en een kinderwagen om mee weg te gaan.

Jezus wel, in een stal en in een voederbak,
waarom eigenlijk?
Natuurlijk omdat de mensen nog niet wisten wie Hij was,
dat werd pas duidelijk toen Jezus groter werd
en toen Hij zijn goede nieuws begon te vertellen.
Maar ook wel..
om te laten zien dat Jezus er is voor iedereen,
of je nou veel geld hebt of niet,
of je in een paleis woont of in een gewoon huis,
Hij is geboren voor arm en rijk, voor jong en oud, voor toen en nu
voor echt iedereen..

En Hij is geboren om,,, ja om wat te doen?
om echt mens van God te zijn,
zo goed,
zo vol van God
dat mensen merkten: Hij brengt ons God zelf.

God is niet ver weg,
zoek God niet hoog in de hemel waar je niet bij kunt,
zoek God niet ver weg waar je niet woont,
zoek God dichtbij,
in andere mensen, en in jezelf.

Wouw, als wij eens waren zoals Jezus was: een mens van God,
die licht liet schijnen
ook en juist voor andere mensen
als ze bedroefd waren, maakte Hij ze weer blij,
als ze in het donker zaten, liet Hij licht schijnen,
als ze vragen hadden, gaf Hij antwoord,
als ze alleen waren, zei Hij: ik ben bij je.
echt, de Zoon van God.

Wat zijn we blij met Hem;
daarom vieren we zijn leven, zijn geboorte lang geleden,
maar we vieren ook dat Hij nog met ons is,
Hij laat ons niet alleen,
Hij brengt ons God dichtbij.
We zingen van Hem.