×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
Je hebt voorlopers, je hebt nalopers en je hebt meelopers.
Johannes de Dopers wordt vaak de voorloper van Jezus genoemd. In feite heeft Jezus vele voorlopers gehad: het oude testament kent veel profeten en profetische figuren: mensen met visie, zieners worden ze ook genoemd. En dan moet je niet denken aan mensen die de toekomst zien, die kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren, maar wel aan mensen die een helder zicht hebben op de werkelijkheid, een scherp oog voor de zaken die niet goed gaan en daar hun stem tegen verheffen. Heel vaak klinkt het: bekeer je want zo zit je op de verkeerde weg.
Ook Johannes de Doper riep mensen op tot bekering Profeten zijn ook mensen die heel duidelijk zien hoe het zou moeten zijn, hoe de ideale samenleving in elkaar zou moeten zitten.
Ze hebben een toekomstdroom In de joodse geschiedenis werd deze droom opgehangen aan een Messias. Deze zou die droom van een ideale wereld komen verwerkelijken. Naar hem werd door gelovige joden uitgezien. Voor ons is Jezus die beloofde Messias, de joden zelf wachten er nog steeds op.
Nu heeft Jezus de wereld ook niet even in een handomdraai veranderd, dat is toch een heel lang proces, waar we misschien wel nooit helemaal mee klaar komen. Maar hij heeft ons wel de weg gewezen, de richting, de manier waarop we dit met elkaar moeten verwerkelijken.
Met betrekking tot Jezus zijn wij nalopers: nalopers in de zin van hem achterna gaan, hem volgen. Als we onszelf zien als christenen dan zijn we dus zijn volgelingen. maar de vraag is: zijn we echt nalopers of zijn we maar meelopers, zijn we echte volgelingen of is dat maar een beetje buitenkant? Hebben we echt voor hem gekozen, voor hem en zijn boodschap, en is dat een echte overtuiging die we meedragen en die ons steeds weer aanzet tot handelen in zijn geest? Of zijn we meelopers, mensen die achter de meerderheid aanlopen, maar eigenlijk nooit aan een persoonlijke keuze toegekomen zijn.
Onze samenleving zit, op allerlei gebied, vol meelopers. Als op een gegeven ogenblik eiken meubelen de mode is, dan wil iedereen eiken meubelen. En als een aantal jaren later grenen de heersende mode is, dan wil iedereen grenen. De reclame weet hier uitstekend op in te spelen die maakt ook vaak de mode. Maar je hebt ook mensen die zich niets aantrekken van de mode, voor wat op dat moment de trend is, maar gewoon kiezen wat ze zelf mooi vinden. Op godsdienstig gebied vind je iets soortgelijks.
Met name in ons katholieke zuiden waren er vroeger veel meelopers: praktisch iedereen was hier katholiek en dus deed men ook maar mee. Je werd erop aangekeken als je op zondag niet naar de kerk ging. Maar vaak was er geen sprake van een duidelijke persoonlijke keuze, en nog minder van een echte godsdienstige overtuiging. Men wist er meestal ook veel te weinig vanaf. En praten over je geloof was voor de meesten te moeilijk, dat hadden ze ook nooit geleerd.
Ondertussen hebben veel meelopers van toen afgehaakt. Veel van hen zijn op een andere manier meelopers geworden: de meesten gaan niet meer naar de kerk, dus waarom zou ik wel gaan. Wat mén doet en wat mén vindt, heeft een grote invloed op het reilen en zeilen in de samenleving, ook in de gemeenschap van gelovigen. Maar het gaat steeds weer om je persoonlijke overtuiging, om wat jij zelf belangrijk en wezenlijk vindt.
Als je echter naloper, volgeling van Jezus van Nazaret wil zijn, dan moet je ook willen weten wat zijn ideeën zijn, zijn idealen, dan moet je ook echt in zijn geest in beweging willen komen om zijn boodschap waar te maken in je eigen leven, in de samenleving.
Goede nalopers, volgelingen, moeten iets hebben van de voorlopers, zij moeten voorop lopen in hun bezieling, hun visie, hun inzet. In hen moet ook die toekomstdroom leven, dat verlangen naar een betere wereld, een verlangen dat ook daadwerkelijk ingevuld wordt in het concrete leven.
Als wij echte volgelingen van Jezus willen zijn dan moeten we ook proberen alles te bezien met zijn ogen en zijn droom van Gods rijk op aarde levend houden. Dan moeten we juist als Johannes de Doper wegbereiders zijn, en dat zijn we alleen als onze geloofsovertuiging zichtbaar wordt in ons spreken, in onze manier van leven. Dan alleen zijn we echte nalopers en geen meelopers.