Aankondiging van Maria Lichtmis met Solar Fuel

Aankondiging van Maria lichtmis met Solar Fuel

Profeet Maleachi (3,1-4) Lucas ( 2,22-40 of 22-32)

Er wordt al veel onderzoek gedaan naar Solar Fuels De zon produceert NU al meer dan genoeg brandstof voor iedereen. Die energie kun je opslaan in batterijen maar dat is minder efficiënt en hopeloos ouderwets en onhandig in een vorst periode. Beter is het om de energie op te slaan in vloeistoffen Alcohol of gassen Aardgas. Power (Energie) opslaan in gas heet die technologie die een belofte inhoud. Zonnepanelen levert genoeg energie om CO2 uit de lucht te halen om via een chemische reactie aardgas of ja zelfs alcohol van te maken Los je zo het CO2 probleem op? Nee omdat je het probleem niet aan de wortel aan pakt maar aan de verkeerde kant begint. Als we nu al zover zijn waarom is het dan nog niemand gelukt om water zonder dat je er suiker of iets anders aan toevoegt te laten veranderen in wijn? Dat was Jezus zijn eerste wonder, dat hopeloos leek door eerst grote kruiken met water te vullen. Men voegde geen suiker toe!

Simeon wachtte jaren lang in de tempel op Israëls vertroosting Zijn ogen hadden het heil aanschouwd dat Gij voor alle volkeren hebt bereid. Maandag was het 13 graden een nieuw meteorologisch record volgens de weerdienst Kan Jezus naast de financiële crises ook de vergeten energie crises oplossen. Is / was dat zijn opdracht in deze tempel? Heer verlos ons uit onze ellende. Simeon kon in vrede gaan,

Deze eerste lezing voorspelt profeet Maleachi Jezus als “Hij is de vuur van de smelter” verder op staat er “Hij zet zich neer om het zilver te smelten”. Met genoeg bioalcohol afkomstig uit het eerste wonder ben je al een eind op weg, maar kun je nog geen zilver smelten de vlam is niet heet genoeg Maar als je net als bij een smids vuur in een smederij hard werkt en veel van jouw energie in een blaasbalg toevoegt smelt zilver als sneeuw voor de zon ja verdampt het zelfs als je nog harder pompt De aller eerste raket die zijn weg naar de hemel zocht gebruikte dit recept zuurstof en Alcohol

Lekker makkelijk laat Jezus zijn opdracht opknappen. Maar er staat Opdracht van de heer. Dat betekend ook onze opdacht van de Heer. Die opdracht is dat wij ZELF instaat zijn net zo als Hanna dat over Jezus zei dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen. God heeft ons immers geschapen naar zijn beeld. Val of opstanding van velen daarvoor hoef je maar de TV aan te zetten. Wij zijn Zijn kinderen. Hanna sprak over het Kind TOT ALLEN die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Verwachten wij anno 2013 dus nu u dit leest dat ook niet? Wanneer zijn wij verlost van de vele hopeloze crisissen. Goed nieuws! Uit het niets, de aarde was woest en leeg is alles ontstaan. Er is meer dan genoeg energie! Met die wetenschap van nu kan heel eenvoudig licht energie worden opgeslagen in gas Het gas zuurstof zelf veranderd niet van aard. Bij CO2 is er sprake van een transubtiatie naar aardgas of alchohol Als het zuurtofgas genoeg energie verrijkt is kan het uit zichzelf branden, maar samen met alcohol of aardgas brand het als een fakkel. De hogepreister van Solar Fuels lijken dat vergeten

Juist op dit feest Maria Lichtmis op 2 Feb D.V. Deo Volente leek deze auteur geknipt om die vergeten O2/O3 vlam te demonstreren God heeft iets beters in petto. Vandaag lukt het nog net niet dat is het werk van de duivel. Wijzen uit het oosten Japan buigen zich over dit probleem.

Deo volente is een Latijnse uitdrukking, die "zo God het wil" betekent. Deze uitdrukking wordt, vaak afgekort tot "D.V.", gebruikt bij aankondigingen van vergaderingen, bruiloften en andere evenementen om aan te geven dat men als mens de toekomst niet onder controle heeft, maar afhankelijk is van God. De uitdrukking wordt in reformatorische kringen nog zeer vaak gebruikt. Het gebruik van deze uitdrukking berust op de tekst uit Jakobus 4:13-15:Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.' U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.'Men gebruikt daarom ook wel de uitdrukking onder het voorbehoud van Jacobus (Latijn: sub conditione Jacobi, afgekort s.c. of s.c.j.). Een niet-religieuze uitdrukking met een vergelijkbare betekenis is 'ijs en weder dienende Als God het wil ziet u binnen kort en ook in een kerk een modern kaarsje, een (glazen) pijpje waar uit een piep klein roze vlammetje brand. Dat vlammetje levert geen bijdrage aan de opwarming van de aarde omdat er geen CO2 vrijkomt. Net als met de vleugels van een vlinder die ergens op aarde een storm veroorzaken Dat nieuwe kaarsje IS de hoop dat de wekelijkse rampen door opwarming van de aarde snel tot het verleden behoren. Met zijn allen daaraan werken is een eervolle opdracht. Als wij het volgende jaar dan de opening zang van dit feest zingen: “Zie onze heer zal komen met macht, en Hij zal een licht zijn voor de ogen van zijn dienaars Alleluja”. Dan wordt het vergeten feest van de opdracht in de Tempel Maria Lichtmis weer een warm volks feest dat het einde van de gelukkige kerstperiode markeert. Het feest dat ons nieuw elan geeft. onze opdrachten te vervullen. in de en onze tempels