Maria, de eenzame en de solidaire

 

Maria, de eerste klare foto van jou komt uit Nazareth (Luc. 1, 26). Jij, de verloofde van Jozef,

bent er alleen. Een gezant van God komt tot jou. Je wordt geroepen en zegt ’ja’, solidair met Gods werk, solidair met de mensen.

Je gaat op weg naar Elisabeth, twee vrouwen die wachten op nieuw leven, twee vrouwen die geloven (Luc. 1,39). Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met jou.

Je trekt op naar Bethlehem, samen met Jozef. Jezus wordt geboren. Herders en wijzen begroeten hem. Gloria in excelsis Deo. Gezegend ben jij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. In die drukte bewaar je de stilte van je hart en overweeg je wat er gebeurt (Luc. 2,19).

Angstig vluchten jullie naar Egypte (Mt. 2,13). een vorst wil immers jullie kind doden. Twee maal gaan jullie met Jezus naar de tempel. Je onttrekt je niet aan de voorschriften van de wet (Luc. 2, 22). Je vertrouwt Jezus toe aan de Vader, maar het doet jou zo een pijn wanneer hij als twaalfjarige alleen achterblijft en je echt beseft dat hij zijn eigen weg wil gaan (Luc. 2,48).

Maria, je was erbij op de bruiloft in Kana. Je merkte de nood van mensen (Joh. 2,3). Je wendt je tot jouw Zoon en je was verheugd om “die wijn van vreugde”.

Maria, wat ging er om in jou toen je met verwanten buiten stond en je Jezus wou spreken en toen jouw zoon blijkbaar afstand nam van familie en zei: “Mijn broeder en mijn zus en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen” (Mc. 3,35). Maria, richt ons naar de wil van God in ons leven.

Maria, het pijnlijkste moment moest nog komen, dit van het afscheid. Je zoon, veroordeeld als een misdadiger. Je staat onder het kruis, samen met de leerling die Hij liefhad. Hij nam afscheid van jou en gaf je een nieuwe opdracht: “Vrouw, ziedaar je Zoon” (Joh. 19,26).

 

Maria, zorg ervoor dat we de mensen niet ontvluchten die onze weg kruisen en die ons worden toevertrouwd.

Maria, de allerlaatste duidelijke foto van jou is genomen in een bovenzaal van Jeruzalem. Maria, je bent daar samen met andere vrouwen,

met vrienden en broers van Jezus, volhoudend in het gebed (Hnd. 1,14). Maria, neem ons op in die kring van mensen die wachten op de Geest, bereid om in zijn kracht deuren en vensters te openen en onze taak in de wereld op te nemen.

Maria, we noemen jou de vrouw van eenzaamheid omdat je zoveel mensen begrijpt die eenzaam zijn en lijden. Maria, we begroeten je met zoveel titels:

Moeder van goede raad en wijsheid,

Moeder van barmhartigheid, heil der zieken, troosteres der bedrukten. Je bent begaan met ons allen en gaat ons voor op de weg van solidariteit zolang we leven.

Heilige Maria, moeder Gods en moeder van de mensen, bid voor ons en steun ons bij het werk van elke dag en laat ons zingen om alle grote dingen die God bij kleinen verricht. Magnificat, Ave.