Allerzielenlof (2014)

H. Hart van Jezusparochie Allerzielendienst om 15.00 uur waarna gravenzegening

H. Familieparochie Allerzielen met herdenking van de overledenen tijdens de H. Mis

Openingswoord
Hartelijk welkom in deze allerzielendienst op deze herfstachtige zondagmiddag. Een gebedsdienst ter voorbereiding op een tocht naar het kerkhof, waar onze overledenen een rustplaats hebben gevonden.
Menigeen schuwt een bezoek aan het kerkhof, want met de dood worden we liever niet geconfronteerd. Liefst lopen we er in een grote boog omheen. Maar toch hoort de dood bij het leven, zoals de geboorte dat ook doet. Onze wieg verwijst eigenlijk al naar het graf. Bezig zijn met je eigen dood en die van anderen is niet gemakkelijk, maar je ontkomt er niet aan. Gelukkig dat er Allerzielen is. Dan kunnen we de dood ter sprake brengen.
De dood die mensen naar elkaar toedrijft.
De dood die ons in de nabijheid brengt van het mysterie.
De dood brengt mensen samen en God nabij.
Vanuit die gedachte willen we vanmiddag onze dierbare overledenen herdenken.

Korte bezinning
Allerzielen, dag van droeve herinnering, voor velen van ons ook een dag van pijn. Toch ook misschien een dag van ingehouden vreugde, van dankbare herinnering om zoveel goedheid, waar wij over vertellen en die niet verloren kan gaan.
Zo zijn we vanmiddag hier samen om biddend de gedachtenis van onze dierbare overledenen te vieren. Leven en dood, het oude geheim dat mensen van alle tijden en plaatsen a1tijd weer bezig houdt. We weten dat met elk nieuw leven de kiem van de dood wordt meegegeven. Als een schaduw en trouwe metgezel gaat hij met ons mee. We stoten er telkens weer op, we lezen ervan in de kranten en we gaan weer over tot de orde van de dag, waarin we het liefst alles wat met dood te maken heeft ver weg van ons duwen... totdat de dood een gezicht krijgt in onze eigen kring.
Vanmiddag willen wij een ogenblik nadenken over onze overledenen, die met ons, de levenden verbonden blijven;
en gaan onze gedachten uit naar ons eigen leven, dat eens zal eindigen;
misschien aarzelend en zoekend naar een antwoord op onze diepste vragen;
maar ook gelovig, als mensen, die weten van een God, die zich op leven en dood met ons verbonden heeft. Een God, van wie we met de profeet Jesaja zeggen dat Hij al onze namen heeft geschreven in de palm van Zijn hand.

Herdenking
Laten we nu door middel van het aansteken van een kaars al onze dierbare overledenen herdenken, die vanaf vorig jaar Allerzielen tot heden zijn gestorven en waarvoor in deze kerk de uitvaartdienst is gehouden en/of voor de overledene is gebeden.

Na elke 10 namen zingt het koor een refrein van een lied bv. Blijf mij nabij.
Pastoor: Na 10 namen: ‘Heer geef hen de eeuwige rust.’
Allen: ‘En het eeuwige Licht verlichte hen’.
Koor: Refrein van bv Blijf mij nabij.

Voorbeden en Misintenties

Slotgebed
Laat ons bidden. Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis hun toebereid.
Goede Vader, Heer van leven en dood. Gij hebt ons hoop gegevendoor Jezus en door zijn evangelie. Alwie in Hem gelooft gaar nooit voorgoed ten dode. Sta ons heden bij, nu wij ons aan dit woord willen tovertrouwen tot steun en troost van elkaar. Door Christus onze Heer…

Collecte

(Vervolg van de H. Mis in de H. Familieparochie)


Uitleg voor kinderen:

Op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=h35qVNjm9RI